Přejít na hlavní obsah

Univerzity chtějí budovat sítě regionálních partnerství

anotace5.jpgVe Sněmovním sále brněnské Nové radnice skončila třídenní jednání konference Evropské asociace univerzit (EUA), zaměřené na problematiku úlohy vysokých škol v regionálním rozvoji. Delegáti se shodli na tom, že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci a spolupráci s dalšími činiteli regionálního rozvoje – vládami, výzkumnými centry a průmyslovou sférou.

„Diskuse delegátů v jednotlivých pracovních skupinách jasně ukázaly rostoucí význam lokální a regionální dimenze aktivit evropských univerzit,“ shrnul jednání konference prezident EUA Georg Winckler. „Výzvou do budoucna pro evropské univerzity je maximalizovat koordinaci mezi regionálními, národními a evropskými politickými iniciativami,“ doplnil Winckler.

Jak řečníci opakovaně zdůraznili, i v prostředí informační společnosti a globalizující se ekonomiky zůstává produkce vědění a inovací vázána na fyzická místa v konkrétních regionech. „Regionální dimenze je přítomna ve všech aspektů poslání univerzit v oblasti vzdělávání a výchovy, výzkumu a inovací,“ řekl Georg Winckler.

Zakonceni
Delegáti se shodli na tom, že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci a spolupráci s dalšími činiteli regionálního rozvoje - vládami, výzkumnými centry a průmyslovou sférou. Foto: Ondřej Ženka.

V průběhu konference, které se zúčastnilo téměř tři sta představitelů evropských vysokých škol, mnohokrát zaznělo, že univerzity by se měly chopit příležitostí, které se jim v souvislosti s jejich rostoucí úlohou v regionálním rozvoji a podpoře inovací nabízejí. Mezi klíčové faktory pro účinnější zapojování evropských vysokých škol do rozvoje regionů patří také využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, budování vzájemné důvěry mezi jednotlivými partnery, podpora vědecké a společenské dimenze regionálního rozvoje, vyjasnění silných i slabých stránek jednotlivých regionů či propracovanější systém kariérního poradenství pro studenty.

Řečníci ve svých závěrečných projevech rovněž ocenili organizátory konference, kterými bylo šest brněnských univerzit v čele s Masarykovou univerzitou, a to nejenom s ohledem na úspěšně zvládnutou pořadatelskou roli, ale také s ohledem na konkrétní příklady partnerství mezi univerzitami, výzkumnými centry, místní samosprávou i průmyslovým sektorem, na kterém je založen například chystaný projekt Středoevropského technologického institutu (CETI).

Zamek
Páteční večer strávili delegáti evropských univerzit na Slavkovském zámku. Foto: Ondřej Ženka.

„Byla to velmi dobře organizovaná a vysoce užitečná konference,“ uvedl na závěr setkání Jyrki Myllyvirta, prezident Komise pro vzdělávání, kulturu a výzkum EU. „Město Brno může být hrdé na viditelný rozvoj, který se zde v současnosti odehrává,“ doplnil Myllivirta.

Hlavní novinky