Přejít na hlavní obsah

Síť počítačových studoven prošla dalším rozvojem

DSC_0035_anotace.jpgRekonstrukce Celouniverzitní počítačové studovny MU za více než devět milionů korun a desítky nových počítačů ve studovnách – to je výsledek dalšího rozvoje sítě Univerzitních počítačových studoven (http://ups.muni.cz), který se uskutečnil přes léto.

Celouniverzitní počítačová studovna (CPS) je již šest let za takřka nepřetržitého provozu velmi intenzivně využívána studenty celé univerzity, což se nutně muselo projevit značným opotřebením vybavení a prostor studovny. Jen v minulém kalendářním roce navštívilo CPS přes 16 tisíc studentů, kteří vykonali celkem 389 tisíc návštěv a vytiskli 670 tisíc stran papíru.

Ředitel Ústavu výpočetní techniky Václav Račanský (vlevo) seznamuje rektora MU Petra Fialu s novým vybavením rekonstruované Celouniverzitní počítačové studovny. Foto: Ondřej Ženka.
Ředitel Ústavu výpočetní techniky Václav Račanský (vlevo) seznamuje rektora MU Petra Fialu s novým vybavením rekonstruované Celouniverzitní počítačové studovny. Foto: Ondřej Ženka.

Rekonstrukce proběhla na dvou úrovních. První vyplynula ze skutečnosti, že zájem studentů o poskytované služby je tak velký, že kapacita studovny často nestačí uspokojovat poptávku. Protože rozšíření prostor studovny v budově Lékařské fakulty na Komenské náměstí není možné, byl při rekonstrukci kladen důraz na efektivnost využití stávajících prostor. „Bylo to pro nás opravdu hektické léto. Rozhodli jsme se totiž rekonstrukci zvládnout za tři týdny, aby byla uzavírka pro studenty, kteří studovnu hojně užívají i během letních prázdnin, co možná nejkratší,“ řekl vedoucí CPS Radim Peša.
Změnami v architektuře jednotlivých místností se podařilo získat celkem dvacet nových míst pro práci studentů, a navýšit tak kapacitu CPS na celkem sto dvacet devět pracovních stanic s počítačem a šestnáct míst pro připojení přenosných počítačů. To vše bez patrného zhoršení kvality prostoru pro práci. Pro zotavení studiem unavených uživatelů byla navíc rozšířena nabídka automatů s občerstvením a nápoji. „Na první pohled jsem žádnou výraznější změnu nezaznamenala, takže nemám pocit, že by se nějak zhoršil komfort práce. Více počítačů je vždycky plus,“ řekla studentka Filozofické fakulty Alžběta Skákalová.
Rektor MU Petr Fiala slavnostně otevírá zrekonstruované CPS. Foto: Ondřej Ženka
Rektor MU Petr Fiala slavnostně otevírá zrekonstruované CPS. Foto: Ondřej Ženka

Druhou částí rekonstrukce byl upgrade stávajících pracovních stanic. Nově pořízené počítače se pyšní konfigurací Pentium D 2,8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD a 19palcovými LCD monitory. V brzké době bude také možné využívat barevnou laserovou kopírku a síťový skener.

Nemalou změnou prošel také vstupní systém. Vše včetně turniketu bylo vytvořeno znovu tak, aby parametry lépe odpovídaly požadavkům permanentního provozu. Hlavní důraz byl kladen na zvýšení bezpečnosti jak majetku, tak především uživatelů i obsluhy CPS při nepřetržitém provozu – zejména pak v nočních hodinách. „Naším cílem je zamezit přístupu cizích osob do prostor CPS. Je potřeba si uvědomit, že CPS je otevřená i v noci, navíc je umístěna na frekventovaném místě v centru města. To s sebou mimo řady výhod pro uživatele přináší i jistá rizika, na která musíme reagovat,“ uvedl vedoucí Peša.

Kromě rekonstrukce CPS došlo během letních měsíců také k dalšímu rozvoji sítě Univerzitních počítačových studoven. Tato síť zahrnuje vedle CPS i některé další počítačové studovny na fakultách provozované pod jednou správou. Jejich výhodou je, že nabízejí jednotné prostředí a služby všem studentům MU nezávisle na umístění konkrétní studovny.

Kapacita sálů CPS vzrostla po rekonstrukci na sto dvacet devět pracovních stanic s počítačem a šestnáct míst pro připojení notebooků. Foto: Ondřej Ženka
Kapacita sálů CPS vzrostla po rekonstrukci na sto dvacet devět pracovních stanic s počítačem a šestnáct míst pro připojení notebooků. Foto: Ondřej Ženka

Největší změnu podstoupila studovna v Informačním centru Přírodovědecké fakulty, kde přibylo dalších třicet šest počítačů. Studovna na Pedagogické fakultě v tamější knihovně se rozšířila o deset počítačů. Součástí sítě Univerzitních počítačových studoven se stalo také sto dvacet počítačů Ústřední knihovny Filozofické fakulty.

Celkem jsou tedy nyní na pěti různých fakultách MU uživatelům k dispozici necelé čtyři stovky počítačů v režimu Univerzitních počítačových studoven. Novinkou je, že všechny tyto studovny mohou využívat mimo studentů i zaměstnanci MU. V průběhu tohoto akademického roku se dále připravuje vybudování další univerzitní počítačové studovny a bezdrátového připojení k univerzitní počítačové síti tak, aby se celková kapacita zvýšila na tisíc uživatelů připojených současně.

Hlavní novinky