Přejít na hlavní obsah

MU navázala spolupráci se středními školami

Masarykova univerzita navázala v rámci programu Partnerství ve vzdělávání spolupráci se třiceti partnerskými středními školami z celé České republiky a ze Slovenska. Nabídka spolupráce byla středními školami přijata velmi pozitivně a v průběhu letních prázdnin byly podepsány smlouvy o spolupráci.

V rámci projektu je od září do prosince letošního roku naplánována řada aktivit, jež mají podpořit informovanost studentů středních škol o vysokoškolském studiu a o Masarykově univerzitě a jež studenty chtějí již nyní zapojit do života univerzity. Tyto aktivity zahrnují konkrétně osobní návštěvy a prezentace studentů MU na středních školách, odborné přednášky pedagogů MU pro středoškoláky, speciální den otevřených dveří spojený s akcí Týden vědy a techniky, zaslání originálního newsletteru s novinkami a zajímavostmi z MU a informování o dalších aktivitách, jež mohou být pro střední školy užitečné. Aktivity by se měly průběžně rozšiřovat – plánována je např. nabídka korespondenčních kurzů MU pro studenty středních škol ve čtyřech různých oborech.

Spolupráce bude v letošním roce zakončena prosincovou výroční konferencí ředitelů partnerských středních škol a vedení MU. Tím však projekt Partnerství ve vzdělávání nekončí – v plánu je jeho pokračování a rozšiřování i v následujících letech.

Projekt, který byl oficiálně představen letos na jaře, je od samého počátku veden s ohledem na konkrétní přínosy pro partnerské střední školy. Síť partnerských škol se má stát prestižním společenstvím spolupracujících vzdělávacích institucí a má usnadnit přechod studentů do terciárního vzdělávání. Do projektu se zapojilo osm brněnských středních škol, z dalších měst jsou to například Mladá Boleslav, Třeboň, Beroun, Ostrava, Valašské Meziříčí, Litomyšl, Telč, Hodonín nebo Žďár nad Sázavou. Ze slovenských měst se projektu účastní Žilina a Nová Dubnica. Školy mohou užívat označení „Partnerská škola Masarykovy univerzity“.

K projektu bylo vytvořeno také originální grafické řešení, jež by mělo studenty středních škol zaujmout a Masarykovu univerzitu jim více přiblížit. Tato grafika bude využívána i v rámci všech ostatních komunikačních aktivit se studenty středních škol.

K tématu spolupráce MU se středními školami připravujeme zvláštní přílohu měsíčníku muni.cz.
Popis projektu včetně kompletního seznamu středních škol najdete zde.

Michal Vičar,
Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU

Hlavní novinky