Přejít na hlavní obsah

Kafka přivedl německé studenty do Brna

Ve dnech 18. 8.–6. 10. 2006 město Brno ve spolupráci s brněnským magistrátem hostilo sedm německých studentů z partnerského města Lipska v rámci projektu „Kafka“. Jako součást tématu „Brno a vzdělávání“ byla studentům představena také MU a její činnost.

Kafka je modelový projekt pro meziměstské partnerství, který je provozován a podporován jednou z největších německých nadací Hertie-Stiftung. Studenti z Brna obdobnou stáž absolvovali v Lipsku. Projekt „Kafka“ zahrnuje i další města, jako jsou Frankfurt nad Mohanem, Krakov, Gdaňsk, Praha a Budapešť. Studenti v jeho rámci absolvují praxi v různých městských úřadech a institucích. Praxi dále doplňuje odborný program sestavený z tematických exkurzí, přednášek o městském a regionálním plánovaní či návštěv hospodářských podniků a výzkumných zařízení. Tento program se vždy věnuje vybranému tematickému okruhu. Jedním z témat, které bylo prezentováno v pátek 29. 9. 2006 v Centru zahraničních studií MU, bylo rovněž „Brno a vzdělávání“. Přednáška zprostředkovala německým studentům nejen hlubší sondu do života a fungování města Brna, ale také do činnosti MU, možností studia pro zahraniční studenty na MU a mimo jiné účastníky seznámila s fakultami univerzity.

Amal Al Khatib,
Centrum zahraničních studií

Hlavní novinky