Přejít na hlavní obsah

V Brně se debatovalo o budoucnosti univerzit

anotace.jpgTřídenní jednání téměř tří set delegátů Evropské asociace univerzit (EUA) se uskutečnilo koncem října v prostorách brněnské Nové radnice a Masarykovy univerzity. O pořadatelství konference, jejímž hlavním tématem byl podíl univerzit na regionálním rozvoji, se společně dělilo šest brněnských vysokých škol ve spolupráci s městem Brnem a Jihomoravským krajem. Konference EUA se konají zpravidla dvakrát ročně, letos se tak poprvé stalo na území České republiky.

Klíčovou roli vysokých škol v rozvoji regionů nastínil hned v úvodu setkání delegátům konference prostřednictvím videozáznamu evropský komisař pro vědu a rozvoj Janez Potočnik. „Věřím, že univerzity se mohou stát rozhodujícím činitelem v regionálním rozvoji, což může mít velkou roli pro formování zítřejší Evropy,“ sdělil Potočnik. Na slavnostním zahájení konference se k této problematice vyjádřil i rektor MU Petr Fiala, když hovořil o podpoře regionálního rozvoje a inovací ze strany brněnských vysokých škol. „Rozvoj Jihomoravského kraje je těsně spjat s rozvojem brněnských univerzit a jejich společná práce reprezentuje úspěšný model úzké spolupráce mezi veřejnou správou na všech úrovních, veřejnými univerzitami a soukromým sektorem,“ uvedl rektor Fiala.

Tématem četných panelových diskuzí byly zejména nutné změny, kterými musí univerzity projít, aby vyhověly požadavkům moderní znalostní společnosti. „Problémem evropských univerzit je, že jsou financovány převážně z veřejných zdrojů. Měly by se snažit získat více peněz ze soukromého sektoru a zbavit se tak jistého samolibého pocitu bezpečí,“ nastínil problém prezident EUA Georg Winckler a ilustroval situaci srovnáním s USA. Spojené státy mají podle Wincklera jistý náskok díky tomu, že jejich univerzity jsou financovány převážně ze soukromých zdrojů. Zároveň ale dodal, že evropské vysoké školství se rychle učí a je na dobré cestě.

Prezident EUA Georg Winckler (vlevo) a viceprezidentka EUA Christina Ullenius promluvili na tiskové konferenci o nových strategiích, které musí evropské univerzity přijmout, aby dostály požadavkům, které na ně klade moderní znalostní společnost. Foto: Onřej Ženka.
Prezident EUA Georg Winckler (vlevo) a viceprezidentka EUA Christina Ullenius promluvili na tiskové konferenci o nových strategiích, které musí evropské univerzity přijmout, aby dostály požadavkům, které na ně klade moderní znalostní společnost. Foto: Onřej Ženka.

Potřebu spolupracovat se soukromým sektorem, ale také s lokální veřejnou správou, podtrhla i viceprezidentka EUA Christina Ullenius. „Univerzity se musí vyrovnat s výzvami, které před nimi stojí, a přehodnotit svoji úlohu ve vztahu k inovačním projektům,“ řekla k budoucím postupům viceprezidentka. „Máme akademickou tradici soustředit se na svá vědecká zkoumání, ale v dnešní době je také důležité naučit se reagovat na potřeby ekonomiky a uznávat zejména regiony jako klíčové partnery. Univerzity si musí uvědomit, že taková spolupráce pro ně neznamená jen dávat, ale také přijímat,“ uvedla viceprezidentka Ullenius a dodala, že vysoké školy – stejně jako soukromé podniky – potřebují jisté zaměření, které odpovídá vlastnostem domovského regionu a umožňuje tak univerzitám stát se hnacím motorem lokální ekonomiky.

V tomto ohledu zmínil prezident EUA Winckler i Brno a brněnské vysoké školy jako příklad správné cesty, kterou by se měly univerzity ubírat. Měl při tom na mysli zejména projekt Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, Jihomoravské inovační centrum a také chystaný projekt Středoevropského technologického institutu. „Ukazuje se, že k takovým investicím je potřeba získat jistého podnikatelského ducha – to je ta zásadní změna, která musí v myšlení představitelů vysokých škol nastat. Právě tato konference, a zvláště tady v Brně, byla skvělou příležitostí pro výměnu zkušeností z této oblasti,“ zdůraznil Winckler.

Delegáti se shodli na tom, že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci a spolupráci s dalšími. Ondřej Ženka.
Delegáti se shodli na tom, že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci a spolupráci s dalšími. Foto: Ondřej Ženka.


Z průběhu konference vyplynulo, že univerzity by se měly chopit příležitostí, které se jim v souvislosti s jejich rostoucí úlohou v regionálním rozvoji a podpoře inovací nabízejí. Mezi klíčové faktory pro účinnější zapojování vysokých škol do rozvoje regionů by mělo patřit využívání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, budování vzájemné důvěry mezi jednotlivými partnery, podpora vědecké a společenské dimenze regionálního rozvoje, vyjasnění silných i slabých stránek jednotlivých regionů či propracovanější systém kariérního poradenství pro studenty. Delegáti se shodli na tom, že univerzity musejí rozšířit vzájemnou komunikaci a spolupráci s dalšími činiteli regionálního rozvoje – vládami, výzkumnými centry a průmyslovou sférou.

Na slavnostním zakončení řečníci ve svých závěrečných projevech ocenili organizátory konference. „Byla to velmi dobře organizovaná a vysoce užitečná konference,“ uvedl na závěr setkání Jyrki Myllyvirta, prezident Komise pro vzdělávání, kulturu a výzkum EU. „Město Brno může být hrdé na viditelný rozvoj, který se zde v současnosti odehrává,“ uzavřel Myllivirta.

Hlavní novinky