Přejít na hlavní obsah

Možnosti nanotechnologií

Nanotechnolog_anotace.jpg
Svou přednášku o nanotechnologiích přednesl v rámci Týdne vědy a techniky prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc., vedoucí Ústavu fyziky kondenzovaných látek na PřF MU.

Jak byste vysvětlil, co jsou nanotechnologie?
Mnoho lidí si představuje nanotechnologie pouze jako zmenšování současných technologií na mikroskopickou úroveň, což není přesné. Předpona nano- sice znamená tisícinu milimetru, důležité však není jen to, že nanotechnologie vytvářejí struktury s nanometrovými rozměry, ale že tyto struktury mají vlastnosti zřetelně odlišné od „větších“ struktur, získávají nové fyzikální kvality.

Kde jsou dnes nanotechnologie využívány v praxi?
Mezi nejznámější užití nanotechnologií patří polovodičové lasery v mechanikách pro zápis a čtení informace, například z CD či DVD. Na principech nanotechnologie fungují i detektory světla. Málokdo však o tom ví.

Ve své přednášce jste zmínil použití nanotechnologií k vytvoření nerozluštitelné šifry. Jak tato šifra funguje?
Nejde o šifrování utajované zprávy v obvyklém významu. Předpokládané využití jednofotonových zdrojů světla s kvantovými tečkami znamená přenášení zpráv se specifickými (kvantovými) vlastnostmi těchto stavů. Taková zpráva nebude zachytitelná.

Hlavní novinky