Přejít na hlavní obsah

Univerzity jako motory regionálního rozvoje

ImageProfesor Georg Winckler, od roku 1999 rektor vídeňské univerzity, byl zvolen prezidentem Evropské asociace univerzit (EUA) v roce 2005. V letech 2000–05 byl prezidentem rakouské konference rektorů a viceprezidentem Evropské asociace univerzit (2001–05). Univerzita ve Vídni, na níž profesor Winckler působí, je partnerskou univerzitou MU.

Pane profesore, své působení v EUA jste začal představením priorit evropských univerzit na Bergenském summitu ministrů odpovědných za školství. Další setkání evropských ministrů proběhne v červenci 2007 v Londýně. Mohl byste popsat témata, týkající se evropských univerzit, kterými se budou ministři v Londýně zabývat?

Za prvé jsou to doporučení pro zlepšení současné situace v doktorských programech. EUA má totiž na tomto summitu prezentovat zprávu právě o vývoji doktorských programů v Evropě. Za druhé jde o tzv. stock taking, které zahrnuje informace o tom, kam která země dospěla v plnění základních priorit. Měli bychom ukázat, kde se nacházíme. Tato zpráva EUA s názvem Trends je projektem, který monitoruje rozvoj vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Výsledky této analýzy, která ukáže situaci evropských univerzit a také názory jejich studentů a zaměstnanců, budou základem zprávy pro setkání ministrů v Londýně. Třetí prioritou jsou standardy a postupy v oblasti zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání. Čtvrtou oblastí je sociální a vnější dimenze evropského vysokoškolského vzdělávání. Vnější dimenzí rozumíme vztah mezi Evropou a ostatním světem. Poslední otázkou je přenositelnost studentských grantů, která je důležitým nástrojem v podpoře mobilit.

Pracovní místa vytvářená v regionech závisí z velké míry na účasti univerzit v inovačních aktivitách. A tyto aktivity se stávají stále důležitějšími, říká prezident EUA Georg Winckler. Foto: Ondřej Ženka.
Pracovní místa vytvářená v regionech závisí z velké míry na účasti univerzit v inovačních aktivitách. A tyto aktivity se stávají stále důležitějšími, říká prezident EUA Georg Winckler. Foto: Ondřej Ženka.
Konference EUA se konají dvakrát ročně, brněnská konference je letos druhá a její téma je Evropské univerzity jako katalyzátory regionálního rozvoje. Proč bylo zvoleno právě toto téma?
Základními oblastmi, kterými se zabýváme, jsou vzdělávání a výzkum a jejich propojení. Ale v posledních letech je čím dál jasnější, že univerzity jsou také motorem regionálního rozvoje. Pracovní místa vytvářená v regionech závisí z velké míry na účasti univerzit v inovačních aktivitách. Tato úloha univerzit je velmi potřebná pro posílení regionální ekonomiky a boj s nezaměstnaností v regionech. To bylo důvodem, proč jsme zvolili toto téma. Prezentovat je zde v Brně jsme se rozhodli proto, že brněnské univerzity se ujaly hostitelství a podílejí se na řadě aktivit, které vedou k tomu, aby se staly motory regionálního rozvoje.

Jak hodnotíte jako prezident EUA spolupráci mezi touto institucí a našimi univerzitami v průběhu přípravy konference?

Mohu říci, že naše spolupráce byla výborná a jsem si jist, že bude dále perfektně pokračovat.

Jste prý původem Moravan. Máte nějaký zvláštní vztah k České republice?
V Československu jsem se narodil, to je pravda. Naše rodina byla ale německy mluvící. Matka žila v Ostravě, dědeček opustil Československo v roce 1946. Ale v naší rodině se k České republice váže mnoho rodinných historek. Například můj strýc, s nímž jsem strávil mnoho času, studoval práva na Masarykově univerzitě. Jeho otec byl náměstkem hlavního prokurátora právě zde v Brně. Takže i přímo k Brnu se váže mnoho příběhů.

Hlavní novinky