Přejít na hlavní obsah

Vyhodnocení konference EUA z pohledu účastníků

ImageSekretariát EUA připravil těsně před zakončením konference anketu pro její účastníky. Z výsledků, které nám poskytla EUA, vyplývá celková spokojenost a vysoké hodnocení organizačního zajištění konference.

Program – plenární zasedání

Většina účastníků hodnotila kladně diskusní panely konference. Z plenárních zasedání měly největší úspěch prezentace mluvčích Janeze Potočnika, Franse Van Vughta, Johna Goddarda a Sybille Recheirt. Některým účastníkům přišla konference obsahově poněkud náročná, uvítali by více diskuzí a méně přednášek.

Pracovní skupiny
Hodnocení skupin i mluvčích je pozitivní, účastníci by přivítali rovněž více zástupců z neuniverzitního prostředí. Zároveň značná část účastníků projevila zájem posílit oboustrannou komunikaci během těchto seminářů.

Jeden z večerů strávili delegáti konference EUA na slavkovském zámku, kde byla pro zájemce kromě dobrého vína a koncertů klasické hudby nachystaná také prohlídka zámku a podzemí. Foto: Ondřej Ženka.
Jeden z večerů strávili delegáti konference EUA na slavkovském zámku, kde byla pro zájemce kromě dobrého vína a koncertů klasické hudby nachystaná také prohlídka zámku a podzemí. Foto: Ondřej Ženka.


Organizační zajištění konference

Celková organizace konference byla ohodnocena pozitivně. Přesto se objevilo drobně negativní hodnocení týkající se nepohodlné dopravy do Slavkova a zpět, kdy některé autobusy nepřijely na čas. Komunikace s organizátory a se sekretariátem EUA byla bezproblémová.

Závěr
Účastníci navštívili konferenci za účelem získání informací a zkušeností z dalších institucí a aby si objasnili současné trendy dnešního vysokého školství. Tyto cíle byly naplněny také tím, že úroveň prezentací byla vysoká a téma konference bylo ohodnoceno jako vysoce relevantní. Přesto by někteří účastníci uvítali možnost zhlédnutí prezentací ještě před konferencí a více prostoru pro diskuze.

Blanka Křížová,
tajemnice konference EUA

Hlavní novinky