Přejít na hlavní obsah

Sport a kvalita života

Ve dnech 9. a 10. listopadu se na brněnském výstavišti uskutečnil 4. ročník konference Sport a kvalita života 2006, kterou pořádala Fakulta sportovních studií. Konference se uskutečnila v rámci Týdne vědy a techniky a byla součástí sportovního veletrhu Sport Life. Odborná témata z oblasti kinantropologie byla rozdělena do sekcí, ve kterých probíhalo jednání o vlivu sportu a pohybových aktivit na kvalitu života člověka.

Konference proběhla pod záštitou rektora MU prof. Petra Fialy, předsedy Českého olympijského výboru
MUDr. Milana Jiráska a ředitele Veletrhů Brno Ing. Jiřího Škrly. Jednání v jednotlivých sekcích proběhlo ve spolupráci s Českou kinantropologickou společností, jejíž předseda doc. Jan Hendl pronesl také úvodní slova.

Zasedání se zúčastnilo téměř 130 účastníků z České republiky, ze Slovenska, Slovinska, Litvy a Turecka. V úvodní přednášce se prof. Antonín Rychetský zaměřil na problematiku školní tělesné výchovy a jejího vlivu na kvalitu života dětí a učitelů a na obsah studijního předmětu tělesná výchova na FTVS UK. Prof. Hana Válková se věnovala problematice tělesné výchovy a sportu handicapovaných, doc. Jan Neumann představil problematiku sportů v přírodě a jejich vlivu na kvalitu života. O historii i současnosti tělesné výchovy ve vztahu ke kvalitě života promluvil prof. Ján Grexa a o vlivu cykloturistiky na kvalitu života člověka pak PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. Ze sekcí, které probíhaly v půldenních blocích, zaujala sekce Studijní programy, ve které účastníci prezentovali svoje poznatky ze školské problematiky, zejména ze zkušeností v nových studijních oborech. V této části byla velmi diskutovaná problematika projektu Evropského sociálního fondu Restrukturace kurikul studijního oboru rekreologie – tento příspěvek přednesla proděkanka FSpS MU doc. Renata Klárová, která se projektu účastní. Dále se jednalo o problematice sportů a pobytu v přírodě, sekce Motorika člověka představila novinky v této oblasti, zejména z vědeckého pohledu antropomotoriky, biomechaniky a biomedicíny.

Součástí konference byl společenský galavečer, který se uskutečnil u příležitosti 5. výročí založení FSpS. Večer se konal v Rotundě pavilonu A, připravili jej studenti čtvrtých ročníků všech studijních oborů pod vedením zkušené choreografky a asistentky FSpS
PaedDr. Dagmar Šimberové.

Marie Blahutková,
Fakulta sportovních studií

Hlavní novinky