Přejít na hlavní obsah

Město Brno ocenilo osobnosti Masarykovy univerzity

Cenu získali například onkolog Jiří Vorlíček, lingvista Rudolf Šrámek nebo sportovní sociolog Michal Charvát.

Rudolf Šrámek z pedagogické fakulty.

Dvanáct významných osobností, které se zasloužily o rozvoj Brna a které pomáhají utvářet jeho pozitivní image, včera ocenil primátor Petr Vokřál. Mezi vyznamenanými byli absolventi Masarykovy univerzity a také tři její profesoři, historicky první děkan fakulty sportovních studií Michal Charvát, lingvista a odborník na onomastiku Rudolf Šrámek z pedagogické fakulty a známý onkolog a někdejší ředitel Masarykovy onkologického ústavu Jiří Vorlíček.

„Velmi mě těší, že Brno má stále dostatek tvůrčích lidí, kteří mu dokážou dláždit cestu k lepší budoucnosti, výjimečných lidí, s nimiž město roste,“ uvedl primátor města Brna Vokřál.

Kromě tří zmíněných osobností byl oceněn také odborník na numerické metody zpracování obrazů sluneční koróny a absolvent přírodovědecké fakulty Miloslav Druckmüller a germanista a pedagog Václav Cejpek, který je absolventem filozofické fakulty.

Laureáti Ceny města Brna 2014
Václav Cejpek, dramatické umění
Iveta Černá, architektura a urbanismus
Miloslav Druckmüller, přírodní vědy
PhDr. Michal Charvát, sport
Magdalena Kožená, hudba
Zdeněk Křivka in memoriam, zásluhy o svobodu a demokracii
Rudolf Šrámek, společenské vědy
Fedinand Trauttmansdorff, mezinárodní spolupráce města Brna
Woody Bohuslav Vašulka, výtvarné umění a design
Petr Vavřín, technické vědy
Jiří Vorlíček, lékařské vědy a farmacie
Vít Závodský, literární činnost a publicistika

Hlavní novinky