Přejít na hlavní obsah

Nový projekt pro studenty, kteří chtějí začít podnikat

Z výsledků studií o uplatnění absolventů MU prováděných pravidelně Poradenským centrem MU vyplývá, že soukromému podnikání se věnuje několik málo procent absolventů MU. Šetření mezi absolventy v tomto roce ukázalo, že pouhá tři procenta z nich podnikají nebo mají v plánu soukromě podnikat. Právě snaha o změnu tohoto stavu vedla ke vzniku projektu EkoInkubátor – Inkubátor environmentálních podnikatelských záměrů. Projekt finančně podpořil Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.

EkoInkubátor je společný vzdělávací projekt dvou fakult – Fakulty sociálních studií a Ekonomicko-správní fakulty MU – a Nadace Partnerství. Tento projekt si klade za cíl připravit studenty pro rozběh vlastního environmentálně zaměřeného podnikání, tedy podnikání, jehož náplní bude například výroba ekologicky šetrných výrobků, biopotravin, ekologicky příznivějších technologií, případně i poskytování služeb v oblasti ekoturistiky či ekologického poradenství pro podnikovou sféru apod. Snaha podpořit studenty, aby se aktivním způsobem zapojili do řešení problémů ochrany životního prostředí – v tomto případě formou podnikání, byla dalším hlavním motivem pro vznik projektu.

Spojení environmentální problematiky a podnikání určilo dvě hlavní skupiny studentů, kterým je projekt přednostně určen, a to studentům oborů Environmentální humanistika na FSS MU a Podnikové hospodářství na ESF MU. Studenti jiných oborů se ale do projektu mohou zapojit také.

EkoInkubátor funguje jako třísemestrální blok třinácti volitelných předmětů, z nichž šest je zcela nových. V prvních dvou semestrech studenti získají základní informace a znalosti nutné k založení vlastního podnikání. Studenti FSS MU si rozšíří své dosavadní poznatky o vybrané ekonomické předměty, studenti ESF MU pak o environmentální problematiku. Obě skupiny studentů se pak setkají v kurzech, které přiblíží možnosti environmentálního podnikání i jeho současnou realitu. Výuka zde bude mít podobu exkurzí v českých a zahraničních podnicích tohoto zaměření. Poznatky z návštěv pak studenti uplatní pří řešení případových studií.

V třetím semestru pak studenti vytvoří tvůrčí týmy, které za pomoci tzv. koučů připraví svůj vlastní „zelený“ podnikatelský záměr. Jednotlivé zpracované záměry posoudí komise sestavená z odborníků z akademické půdy a praxe. Ti také vyberou nejlepší projekt, který získá finanční ocenění.

Skutečnost, že týmy budou sestaveny jak ze studentů s fundovanou znalostí podnikání (studenti ESF MU), tak s rozhledem v oblasti environmentálních problémů (studenti FSS MU), vytváří dobrý předpoklad k tomu, aby vznikaly záměry, které mají velkou šanci být skutečně realizovány. Projekt EkoInkubátor následně zajištěním právní a další odborné pomoci podpoří studenty, kteří se rozhodnou uskutečnit svůj podnikatelský záměr.

První předměty nabídne EkoInkubátor v jarním semestru 2007. Další informace o projektu jsou k dispozici na internetové adrese www.fss.muni.cz/inkubator.

Radoslav Škapa,
katedra environmentálních studií FSS

Hlavní novinky