Přejít na hlavní obsah

Pedagogická fakulta završila oslavy 60. výročí

pdfanotace.jpgOslavy šedesátého výročí vzniku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity završilo 20. listopadu 2006 slavnostní shromáždění v aule Právnické fakulty. Děkan Pedagogické fakulty Vladislav Mužík na něm předal jedenačtyřicet ocenění zaměstnancům a studentům.

Slavnostní zakončení oslav, které probíhaly na Pedagogické fakultě od letošního dubna, zahájil varhanním vystoupením Ivo Bartoš z katedry hudební výchovy.

Poté se ujal slova Vladislav Mužík. V úvodu svého proslovu připomněl historii PdF, pak se soustředil na samo studium. „Naším největším bohatstvím jsou studenti. O kvalitě vzdělání, které jim poskytuje Masarykova univerzita, i o jejich schopnostech hovoří velké možnosti uplatnění v široké oblasti profesí,“ uvedl Mužík. „Přeji fakultě úspěšné vykročení do dalšího desetiletí,“ dodal.

V následující půlhodině převzali z rukou děkana ocenění pedagogičtí pracovníci a studenti PdF. Poté shromáždění pokračovalo řečí rektora MU Petra Fialy. Ve svém proslovu připomněl několik prvenství Pedagogické fakulty. „Vzdělává se zde nejvíce studentů všech pedagogických oborů v celé České republice. Nadprůměrné procento absolventů získá zaměstnání, a to i ti, kteří se rozhodli pracovat mimo vystudovaný obor,“ uvedl.

Děkan Pedagogické fakulty Vladislav Mužík na slavnostním shromáždění předal jedenačtyřicet ocenění zaměstnancům a studentům fakulty. Foto: Petr Preclík.
Děkan Pedagogické fakulty Vladislav Mužík na slavnostním shromáždění předal jedenačtyřicet ocenění zaměstnancům a studentům fakulty. Foto: Petr Preclík.

V závěru večera byl oceněn i sám děkan Vladislav Mužík. Kromě slovních díků dostal i poděkování materiální. Obdržel tři dary: originální matrici, podle níž byly tištěny grafiky pro oceněné, míč a „zlatý pajdák“.

„Je to určitá iniciace, skrze kterou se vrátíte mezi svobodné akademické pracovníky. Protože ve školách voláme po prožitkových metodách, dostáváte od nás tandemový seskok padákem z výšky tří tisíc metrů,“ popřáli mu spolupracovníci.

Večer zakončila Vivaldiho árie v podání Iva Bartoše a Zdeňky Galiové, studentky hudební výchovy.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity byla založena roku 1946. Od té doby poskytla vzdělání více než 37 tisícům studentů. Fakulta připravuje a vychovává učitele pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy. Vedle učitelských programů je možné na Pedagogické fakultě studovat speciální a sociální pedagogiku. V letošním roce na fakultě studuje téměř 5800 studentů.

Hlavní novinky