Přejít na hlavní obsah

Česká konference rektorů vyzývá k neúčasti na jmenování profesorů

Reaguje tak na skutečnost, že prezident Zeman nepodepsal jmenování tří docentů Univerzity Karlovy profesory.

Prezident Miloš Zeman odmítá podepsat jmenování docentů Univerzity Karlovy Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera profesory. "Prezident republiky jmenovací dekrety výše zmíněných docentů nepodepsal, třebaže má ke jmenování dojít již 7. května 2015; navíc do této chvíle svůj krok nijak nezdůvodnil. Tuto skutečnost pokládám za nepřijatelný zásah do principů akademických svobod a za znevážení akademické obce Univerzity Karlovy," uvedl rektor Univerzity Karlovy ve svém prohlášení, které podpořil i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Na situaci už zareagovalo předsednictvo České konference rektorů (ČKR), které vyzývá k neúčastí členů české akademické obce na jmenovacím ceremoniálu.

Stanovisko České konference rektorů k postupu prezidenta republiky ve věci jmenování profesorů:
Vzhledem k nastalé situaci, kdy prezident republiky Miloš Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety třem profesorům českých veřejných vysokých škol, kteří úspěšně prošli zákonem předepsaným řízením na svých univerzitách, obrací se předsednictvo ČKR s výzvou k solidárnímu postoji k celé akademické obci České republiky. Navrhuje plénu ČKR, aby se slavnostního ceremoniálu, který se má konat ve čtvrtek v tradičních prostorách Karolina, nezúčastnili ani rektoři vysokých škol ani k převzetí dekretů pozvaní profesoři. 

Předsednictvo ČKR je přesvědčeno, že rektoři vysokých škol najdou vhodné a důstojné příležitosti, jak profesorům svých univerzit tyto dekrety v brzké době předat.

Neprodleně bude rovněž zahájeno jednání na půdě celé ČKR o dalším postoji a následných koordinovaných krocích v této politováníhodné záležitosti opakovaného a cíleného vměšování se do akademických svobod českých vysokých škol.

Hlavní novinky