Přejít na hlavní obsah

Rektor ocenil vynikající vědce, studenty a pedagogy

Mikuláš Bek v projevu vyzval k debatě o směřování univerzity a vyznamenal 19 studentů a pedagogů.

Cenu rektora MU za významný tvůrčí čin získal Peter Milo z filozofické fakulty.

Vědecké kapacity a nejlepší studenty doktorských i magisterských studijních programů ocenil u příležitosti akademického svátku Dies academicus rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

>> podívejte se na fotogalerii

Předání cen předcházel tradiční projev rektora univerzity, v němž připomněl letošní 70. výročí konce války. „Není možné jej obejít ani na univerzitní půdě, na to byla válka příliš vážnou a bolestnou periodou také v dějinách naší univerzity,“ uvedl Bek, který také přítomné poprosil o tichou vzpomínku na učitele a studenty, kteří prokázali svou odvahu a ctnost, když položili své životy za svobodu.

Ve své řeči však vyzval také akademickou obec k diskusi o budoucnosti, tedy o strategickém plánu univerzity až do roku 2020. Pro další směřování univerzity bude podle rektora klíčová debata nejen o vědeckém výkonu, o investicích, snižování administrativy či benefitech pro zaměstnance, ale zejména o bakalářském stupni vysokoškolského vzdělávání. „Univerzita našeho typu bude zajisté většinově nabízet bakalářské studium, které je určeno k dalšímu pokračování ve studiu magisterském,“ řekl Bek. Za nevyhovující označil současný stav, kdy řada oborů na bakalářském stupni vznikla prostým odseknutím prvních tří let původního dlouhého, elitního a selektivního pětiletého studia.

Základním posláním demokratického vzdělávacího systému přitom podle Beka není rozšiřování technického vzdělávání či učňovského školství, jakkoliv jsou důležité. „Jde o víc o to, aby se vzdělání stalo nástrojem a prostředkem sociální mobility, emancipace a otevírání rovných příležitostí k úspěšnému životu,“ zdůraznil Bek.

>> více v plném znění rektorova projevu (včetně video verze)

Vzápětí ocenil úspěchy celkem 19 studentů a výzkumníků napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity. Cenu rektora za významný tvůrčí čin převzal Peter Milo z filozofické fakulty za publikaci Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Cenu J. G. Mendela za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem pak obdržela výzkumná skupina z Mendelova centra genomiky a proteomiky rostlin z Ceitecu MU za významnou práci v oblasti biologie telomer, tedy koncových částí chromozomů.

Ocenění na Dies academicus. (zleva) Aleš Stýskalík, Hana Lipovská, Jiří Damborský, Zinaida Shevshuk, Tomáš Fiala, Jiří Fajkus, Ladislav Blažek, Peter Milo, Ivo Pezlar, Moslem Amiri, Hana Librová, Marek Mráz, Magdaléna Honcová, Helena Pětrošová a Matěj Myška.

Kompletní seznam vyznamenaných:

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin
Peter Milo (FF)

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty doktorských studijních programů
Lucia Hudecová (PrF)
Aleš Stýskalík (PřF)
Ivo Pezlar (FF)

Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
Hana Lipovská (ESF)
Tomáš Fiala (PřF)
Magdaléna Honcová (FF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný sportovní výkon
Jitka Landová (FSpS)

Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin
Helena Lukášová (FI)

Cena rektora Masarykovy univerzity za vynikající dizertační práci
Zinaida Shevchuk (FSS)
Helena Pětrošová (LF)
Moslem Amiri (FI)

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky s mezinárodním významem (Cena J. G. Mendela)
Výzkumná skupina Molekulární komplexy chromatinu, Mendelovo centrum genomiky a proteomoiky rostlin (Ceitec) a skupina Funkční genomika a proteomika, NCBR (PřF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Hana Librová (FSS)
Ladislav Blažek (ESF)
Jiří Damborský (PřF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
Matěj Myška (PrF)
Marek Mráz (Ceitec, PřF)

Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
Richard Štefl (Ceitec)

Více o jednotlivých oceněných se dočtete v květnovém čísle měsíčníku Muni, které vychází 18. května.

Hlavní novinky