Přejít na hlavní obsah

Studenti sociální práce mají o praxi postaráno

centrumpraktickychstudii_anotace.jpgRok úspěšné existence má za sebou Centrum praktických studií, které zajišťuje praxi studentům oboru sociální práce a sociální politika na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Během prvního roku absolvovalo praxi zajištěnou centrem na tři sta padesát studentů. Projekt je realizován z grantu na osm milionů korun z evropského strukturálního fondu a ministerstva školství.

Studenti bakalářského stupně oboru sociální práce a sociální politika mají povinnou praxi, kterou si až donedávna museli zajišťovat sami v organizacích, jež na jejich příchod nebyly připraveny. To se centrum snaží změnit. „V České republice není pořád ještě ustálený model, že se studentovi, který chodí na praxi, někdo kvalifikovaně věnuje. Spíše se od něj očekává, že bude dělat práci, kterou placení pracovníci nechtějí dělat,“ vysvětluje koordinátorka PR aktivit a tisková mluvčí projektu Martina Illeová, proč centrum nejen zprostředkuje docházení studentů do partnerských organizací, ale také proč se zaměřuje na vzdělávání tzv. instruktorů praxí. Těch se v současnosti v centru školí čtyřicet sedm.

Instruktoři praxí, kteří mají na starosti studenty v jednotlivých organizacích, se vzdělávají v kurzech organizovaných Centrem praktických studií. V rámci navázání úzké spolupráce absolvovali i teambuildingové aktivity se zaměstnanci centra. Foto: Martina lIIeová.
Instruktoři praxí, kteří mají na starosti studenty v jednotlivých organizacích, se vzdělávají v kurzech organizovaných Centrem praktických studií. V rámci navázání úzké spolupráce absolvovali i teambuildingové aktivity se zaměstnanci centra. Foto: Martina lIIeová.

Organizace a pozice, na nichž chce student vykonávat svou praxi, si zájemci volí z takzvaného katalogu stážových pozic prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity. „Studenti tak jdou do organizace s tím, že už vědí, co je tam čeká. Dohlížejí na ně také lidé, kteří mají nejen dlouholetou praxi, ale doplňují si i teoretické vzdělání v našich kurzech,“ zdůrazňuje Illeová. Studenti kromě pracoviště docházejí také do kurzu, kde dále reflektují zkušenosti získané v praxi, a jsou tak pod průběžnou supervizí.

Výhledovým cílem centra je zavést praxi i do magisterského studia a do doktorandského studia, kde zatím není povinná. Magisterští studenti proto přišli s vlastním aplikovaným projektem Asistent do rodiny. Studenti docházejí na praxi do sociálně handicapovaných rodin, kterým ve spolupráci se sociálním pracovníkem pomáhají hledat řešení v obtížných životních situacích. Jde zejména o to, aby rodiče dokázali poskytnout přiměřenou péči svým dětem. „Naši studenti nabízejí rodinám ojedinělou individuální péči, kterou vytížení sociální pracovníci nemohou stíhat. Tito studenti jsou bakaláři sociální práce, takže lidé, kteří jsou už této práce kvalifikačně schopni, a rodiny je tak i vnímají,“ popisuje situaci Illeová. Do aktivity se dosud zapojilo sedmnáct asistentů ve dvaceti rodinách. Díky příspěvku z Nadace Olgy Havlové a Nadace Terezy Maxové dostávají tito studenti i finanční ohodnocení. (rozhovor se studentkou, která se projektu účastní viz Klienti často chtějí něco se svým životem dělat, ale nevědí jak).

Hlavní novinky