Přejít na hlavní obsah

První dny na Antarktidě

Image
Expedice výzkumníků dorazila 11. ledna na polární stanici. Po několika dnech strávených v Punta Arenas (Chile) vyrazili do argentinského Rio Gallegos. Zde kvůli nepřízni počasí čekali na rozhodnutí o termínu odletu na Antarktidu. Jeden z účastníků výpravy prof. Pavel Prošek nám poslal své postřehy.

Dny čekání v Rio Gallegos na přelet do Antarktidy byly podmíněny čekáním na letové počasí. Nad Antarktickým poloostrovem se totiž udržovalo silné sněžení a vítr, který náš transport znemožňoval. Pak šlo ale všechno ráz naráz. Argentinci o našem letu rozhodli velmi operativně, což znamená na poslední chvíli, bleskově nás večer 10. ledna shromáždili na letišti (naštěstí jsme byli permanentně připraveni) a nočním letem nás dopravili na stanici Marambio.

Tam jsme ráno 11. ledna stačili jen narychlo posnídat, a ihned začala příprava na náš další let. Znamenalo to přebalení carga a následně přepravu osob i nákladů – celkem čtyři lety na ostrov James Ross. Počasí přitom nebylo nejstálejší, takže celá operace mohla být kdykoliv přerušena. Byl jsem v první čtveřici pasažérů a museli jsme s sebou brát plné terénní vybavení, které by nám umožnilo případné nocování na stanici ještě před jejím oživením. Naštěstí se ale vše zdařilo, ještě před příletem druhé skupiny jsme otevřeli hlavní budovu a večer již všichni trávili v pohodlí vlastních ložnic v sice nevytopené, ale perfektně připravené hlavní budově stanice.

Image


Celý komplex přečkal zimu bez problémů, takže již druhý den se začal oživovat elektrický systém, k provozu se připravovala kuchyň, začaly práce na zajištění přívodu vody a provedly se nezbytné terénní úpravy. Ten první den byl skutečně poněkud hektický, ale velmi dělný. Ubytovací budova stanice se začala temperovat a 12. ledna si všichni sedli k prvnímu společnému obědu. Další den technické práce ještě částečně pokračovaly, ale současně s nimi už probíhaly první odborné činnosti. Botanici vybírali lokality pro své terénní experimenty, geologové absolvovali první rekognoskaci terénu a klimatologové zahájili údržbu měřicí techniky a načítání v zimě naměřených dat.

Velmi rádi tedy konstatujeme, že máme za sebou bezproblémový start, že stanice je plně funkční a že se všichni dočkali toho, proč sem přiletěli – tedy zahájení výzkumné činnosti.

ze stanice J. G. Mendla Pavel Prošek

Hlavní novinky