Přejít na hlavní obsah

Cizí jazyky na MU

Image„Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.“ Takové je motto nového studentského svépomocného projektu Jazyky, který si klade za cíl podat souhrnný přehled možností studia cizích jazyků jako volitelných předmětů v rámci studia na MU. Projekt, který sídlí na internetové adrese http://jazyky.fimuni.org, vznikl z iniciativy skupiny studentů FI a FF MU jako reakce na dosavadní absenci podobného přehledu. Tato absence mnoha studentům doposud znesnadňovala orientaci v jazykové nabídce univerzity.

Nabídka jazykových předmětů otevřených studentům všech fakult je na MU skutečně široká, nicméně ne každému studentovi byla dosud snadno přístupná; tím méně pak nastupujícím studentům prvních ročníků, kteří by rádi při studiu jazyků navázali na střední školu nebo se na univerzitě začali rozvíjet mimo svůj obor studia i v některém novém cizím jazyce.

Studenti FI Marek Blahuš a Stanislav Filipčík se proto rozhodli sestavit neoficiální seznam, který by podával přehled všech jazyků, jež je možno na MU studovat i mimo filologické obory, a který by ke každému jazyku uváděl konkrétní předměty, včetně informací o požadovaných znalostech, rozsahu probíraného učiva a zkušeností konkrétních studentů či absolventů daného kurzu. Seznam by měl existující nabídku zpřehlednit, dále rozšířit a upřesnit dostupné informace a v neposlední řadě by měl poskytnout konkrétní zkušenosti s předmětem a kontakty na učitele i bývalé studenty.

Nový studentský projekt podává souhrnný přehled o možnostech studia cizích jazyků na MU. lIustrační foto: Archiv autora.
Nový studentský projekt podává souhrnný přehled o možnostech studia cizích jazyků na MU. lIustrační foto: Archiv autora.


Aby byl záběr připravovaného seznamu co největší, rozhodli se iniciátoři vyzvat ke spolupráci i některé další studenty univerzity, včetně studentů z jiných fakult. Jedním z nich je i Marie Běťáková, studentka nederlandistiky na FF.

„Autoři projektu mě oslovili s nápadem vytvořit seznam jazyků také díky diskusnímu fóru o výuce jazyků na MU, kam jsem trochu přispívala. Protože mě baví učit se cizí jazyky a docela dost jsem jich na FF už prošla, moc ráda jsem se k projektu přidala. Nápad mě oslovil také tím, že něco takového na univerzitě chybělo. Mnoho lidí se chce naučit nějaký méně obvyklý jazyk a netuší, že s ním mohou zde na univerzitě začít úplně zdarma,“ komentuje své zapojení do projektu Marie, díky jejíž pomoci přibyly do seznamu například informace o možnostech studia lotyštiny, finštiny nebo třeba kečuánštiny.

Ve své současné podobě uvádí seznam, který je zveřejněn na internetu, informace o více než pětasedmdesáti kurzech dvacítky různých cizích jazyků. Seznam obsahuje i další praktické informace, např. o existenci jazykové studovny MU či o významných dokutech a zajímavých internetových stránkách k tématu. Vzhledem k neustálému vývoji a změnám v této nabídce ale nelze seznam považovat za kompletní. V plánu je jeho pravidelná aktualizace, a to jak vždy před vypuknutím registrací předmětů pro nový semestr, tak i na základě průběžně získávaných připomínek od zájemců z řad studentů školy či přímo od samotných učitelů jazyků, o jejichž zasílání autoři na stránce projektu žádají. Autoři se přitom nebrání ani spolupráci přímo s příslušnými orgány univerzity, jako je CJV MU nebo jednotlivá jeho oddělení na fakultách. A pokud se seznam jazykových předmětů setká s úspěchem, mají už dnes jeho tvůrci několik dalších nápadů, jak se na poli cizích jazyků zapojit do činnosti univerzity.

Marek Blahuš,
student FI

Hlavní novinky