Přejít na hlavní obsah

Uznávaný urolog převzal čestný doktorát MU

CestnyDoktorat Čestný doktorát lékařství Masarykovy univerzity byl 31. ledna udělen profesoru doktoru Patricku C. Walshovi z Johns Hopkins University ve Spojených státech. Objevy profesora Walshe znamenaly významný obrat v léčbě karcinomu prostaty, nejčastěji se vyskytujícího zhoubného nádoru u mužů v západním světě. Jeho klinická, vědecká i pedagogická činnost výrazně ovlivnila vývoj celosvětové urologie.

Profesor Walsh, který byl déle než třicet let přednostou urologického oddělení Johns Hopkins Hospital v Baltimore USA, se významnou měrou zasloužil o pokrok v časné diagnostice, léčbě i v základním výzkumu karcinomu prostaty. Objevy a nové metody vytvořené profesorem Walshem v rámci jeho výzkumu bezprostředně pomáhají pacientům na celém světě, jak připomněl při slavnostním aktu předání čestného doktorátu rektor MU Petr Fiala. „Čestný doktorát udělený Patricku Craigu Walshovi chápeme nejen jako výraz úcty k jeho dílu, ale i jako poděkování za jeho podporu rozvoji lékařských věd na Masarykově univerzitě,“ uvedl rektor.

Spolupráce profesora Walshe s Urologickou klinikou MU sahá do počátku devadesátých let, kdy se poprvé setkal s přednostou Urologické kliniky MU profesorem Daliborem Pacíkem. V polovině devadesátých let se jako přednášející účastnil prvního vzdělávacího kurzu European School of Urology ve střední a východní Evropě, který se konal v Brně. Díky této úzké spolupráci bylo možné aplikovat jeho znalosti i techniku v České republice. V dalších letech pak umožnil třem českým urologům několikatýdenní praktickou stáž s možností operovat na urologickém oddělení v Johns Hopkins Hospital.

Prof. Patrick Craig Walsh, který již dlouhá léta spolupracuje s Masarykovou univerzitou, obdržel koncem ledna čestný doktorát na slavnostním ceremoniálu v aule Právnické fakulty MU. Foto: David Povolný.
Prof. Patrick Craig Walsh, který již dlouhá léta spolupracuje s Masarykovou univerzitou, obdržel koncem ledna čestný doktorát na slavnostním ceremoniálu v aule Právnické fakulty MU. Foto: David Povolný.


Vlastní anatomické objevy umožnily prof. Walshovi kompletně změnit operační techniku, díky které se podařilo dosáhnout poklesu závažných komplikací a vedlejších účinků, jež provázely léčbu v USA ještě v osmdesátých letech minulého století. V současnosti je již možné provádět léčbu při zachování sexuální funkce, zlepšení kontinence a snížení pooperačního úmrtí. Popsal také genetické faktory, které umožní předvídat pravděpodobnost vyléčení již před operací, a poukázal na úzkou spojitost rodinné anamnézy s relativním rizikem onemocnění. Čeští odborníci tak mohou lépe porozumět přirozenému vývoji onemocnění a genetickým závislostem.

S ohledem na složitost operace a skutečnost, že v mnoha částech světa není dostupná moderní radioterapie, vytvořil profesor Walsh DVD, které obsahuje detailní popis operace a které zdarma poskytl více než padesáti tisícům urologů na celém světě.

Ve své přednášce u příležitosti udělení čestného doktorátu představil prof. Walsh nejnovější poznatky v oblasti zkoumání karcinomu prostaty ve čtyřech hlavních přístupech, které je třeba provádět, aby bylo dosaženo snížení počtu úmrtí na karcinom prostaty. Jde o primární prevenci, sekundární prevenci (časnou diagnózu a léčbu ve vyléčitelném stadiu u mužů, kteří by bez léčby s nejvyšší pravděpodobností zemřeli), účinnou léčbu lokalizovaného onemocnění a zlepšení řešení pokročilého onemocnění.

Hlavní novinky