Přejít na hlavní obsah

MU vypíše nové výběrové řízení

Masarykova univerzita zrušila výběrové řízení na dodavatele stavby závěrečné etapy univerzitního kampusu. O rozhovor jsme proto požádali rektora Masarykovy univerzity Petra Fialu.

Proč se zrušilo výběrové řízení?

Veřejné soutěže se zúčastnili pouze čtyři uchazeči, kteří nabídli ceny výrazně převyšující náklady 1,5 miliardy korun předpokládané v projektu. Výše nabídek neodpovídala obvyklým cenám na trhu a v jednotlivých položkách výrazně překračovala standardy dosahované na jiných stavbách obecně. Nepřiměřenost nabídek vyplynula jednak ze dvou nezávisle provedených kalkulací nákladů a také ze srovnání jednotkových cen dosahovaných na předchozích etapách výstavby, včetně započítání inflačních faktorů a situace na stavebním trhu. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení podpořili také manažer projektu mezinárodní společnost Bovis Lend Lease a správce programu výstavby, kterým je ministerstvo školství. Učinit jiné rozhodnutí by bylo neodpovědné a neobhajitelné.

Jak bude pokračovat stavba dál?
V současnosti je již dokončena příprava zadávací dokumentace, čekáme na souhlas ministerstva školství a v krátké době budou vyhlášeny nové soutěže. Tentokrát se nebude jednat o jednu veřejnou zakázku, ale závěrečnou etapu výstavby rozdělíme do šesti částí tak, aby byla umožněna soutěž většího množství uchazečů.

Ohrozí toto rozhodnutí plánovaný termín dostavby kampusu?

K mírnému posunu pravděpodobně dojde, ale není důvod se domnívat, že by celá výstavba kampusu nebyla dokončena do konce roku 2008.

Hlavní novinky