Přejít na hlavní obsah

LF má nejvíce doktorandů z lékařských fakult v ČR

ImageNa třetí celofakultní konferenci o studiu na Lékařské fakultě se účastníci zabývali především kvalitou studia, tedy i kvalitou absolventa všech typů studia v českých a anglických programech.

Lékařská fakulta má nejvíce studentů v doktorských programech na MU. „Odhaduji, že je to asi padesát procent,“ řekl proděkan LF pro doktorské studium Jindřich Špinar. LF MU však s téměř osmi sty současnými doktorandy drží první místo i v počtu doktorských studentů lékařských fakult v České republice.

Jindřich Špinar a Jiří Vokurka předsedali první části lékařské konference. Foto: Pavla Ondrušková.
Jindřich Špinar a Jiří Vokurka předsedali první části lékařské konference. Foto: Pavla Ondrušková.

K tomu, aby doktorská studia dokončilo co nejvíce studentů, napomáhají podle Špinara nejen školitelé, ale významným způsobem i nový kreditní systém, který byl na Masarykově univerzitě zaveden od podzimního semestru. „Výhoda je v tom, že se studenti musejí hodnotit semestrálně. Když tedy školitel nazná, že student nic nedělá, stačí neudělit kredity a je to vyřešené. V dřívějším systému stačilo jednou za rok slovní hodnocení, a pokud se tam nenapsalo, že si školitel přeje studenta vyhodit, mohl pokračovat pořád dál,“ zhodnotil Špinar.

Vyučující z Lékařské fakulty hodnotili také studium v anglickém jazyce. „Zájem ze strany zahraničních studentů o naši fakultu se podstatně zvýšil. Roli v jejich rozhodování hraje jistě vstup České republiky do Evropské unie, dále kampus a také zvýšená pozornost, která se tomu v posledních letech věnovala. Investovali jsme do propagačních materiálů, naši proděkani vyjeli na nejrůznější veletrhy vzdělávání ve světě,“ poznamenala proděkanka pro studium na Lékařské fakultě Eva Táborská. Na LF nyní studuje asi dvě stě padesát zahraničních studentů. „V poslední době máme nejvíce studentů z Portugalska, tam se zájem velmi zvýšil, takže máme v prvním ročníku šedesát studentů z této země, zbývajících třicet je z různých zemí. Jde zejména o Norsko, Velkou Británii a Řecko,“ upřesnila Táborská.

K problematice kontaktu pacienta s cizojazyčným studentem se vyjádřil Ivo Hanke.

Protože fakulta musí vedle lékařské profese připravit i badatele v medicíně, považuje za významné konat každoroční prezentace studentských vědeckých prací Soutěže vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti (SVOČ). Na fakultě mají tyto prezentace již padesátiletou tradici. Ročně se SVOČ účastní čtyřicet až padesát studentů.

S myšlenkou zavést každoročně konanou celofakultní konferenci o studiu přišel před třemi lety děkan Lékařské fakulty Jan Žaloudík. Účastní se jí nejen vyučující fakulty, ale i její studenti.

Hlavní novinky