Přejít na hlavní obsah

Nová banka uchová zmražený nádor i několik let

ImageZačátkem letošního roku byla na Oddělení klinické a experimentální patologie Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) vybudována nová Banka biologického materiálu, první zařízení určené pro systematický sběr a uchovávání nádorových tkání v České republice. Toto pracoviště úzce spolupracuje s Masarykovou univerzitou.

„S rozvojem molekulární biologie nabývá na významu dostupnost nádorové tkáně odebrané při operaci a uchované v co nejméně poškozeném stavu,“ říká PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí Masarykova onkologického ústavu. A právě to banka MOU umožňuje, archivují se v ní nejen tkáně nádorové i nenádorové, ale také metastázy a séra. Do budoucna se počítá s ukládáním krevní plazmy.
„Banka je zaměřena na vybrané nádory, především na karcinomy prsu, ledvin a zažívacího ústrojí, melanomy, nádory měkkých tkání a nádory gynekologické,“ vypočítává Joukalová. Dlouhodobé uložení materiálu v bance pak umožňuje i po několika letech provést vyšetření, které se ještě v současnosti neprovádí.

Původní banka byla založena již koncem roku 2000, začátkem roku 2007 byly vybudovány nové prostory přímo na patologickém oddělení MOU. „Doposud se používaly hlubokomrazicí boxy s větším rizikem havárie a ztráty materiálu,“ říká MUDr. Rudolf Nenutil, primář oddělení, který současně působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. „V nové bance se materiál uchovává v parách tekutého dusíku, který má nižší skladovací teplotu a lepší technické zabezpečení proti havárii,“ dodává.

Při minus sto padesáti stupních Celsia dochází k zástavě chemických reakcí a vzorek tak zůstává nezměněn i několik let. Foto: archiv MOU.
Při minus sto padesáti stupních Celsia dochází k zástavě chemických reakcí a vzorek tak zůstává nezměněn i několik let. Foto: archiv MOU.

Archivace vzorků v parách tekutého dusíku je vhodná zejména proto, že při teplotách kolem minus sto padesáti stupňů Celsia dochází k zástavě chemických reakcí a tkáň tak zůstává nezměněna i při uložení na více let. Součástí banky je laboratoř zabezpečující zpracování a efektivnější využití vybraných vzorků.

V současnosti poskytuje pracoviště vzorky především pro výzkumné či grantové projekty Masarykova onkologického ústavu. „Nyní vybíráme materiál pro dvě rozsáhlejší studie o rakovině prsu a několik menších studií,“ říká Nenutil.

Uložený materiál je cenný i pro budoucí využití, ať už pro další projekty nebo pro odhady reakce nemocného na navrhovanou terapii. „Hodnota uloženého materiálu s časem roste, nabíhají klinická data o odpovědi na léčbu a o průběhu onemocnění. Perspektivy jsou proto radostné,“ dodává primář.

Do budoucna se počítá se zapojením banky do evropských struktur, jejichž cílem bude vytvoření virtuální databáze biologického materiálu. „Jednou z podmínek našeho zapojení do projektu jsou standardy technického vybavení a zpracování, na které jsme právě inovací technického vybavení dosáhli,“ dodává Nenutil.

Hlavní novinky