Přejít na hlavní obsah

Informatik Thomas Henzinger se stal čestným doktorem MU

Vedoucí Ústavu pro vědu a technologie v Rakousku chce pomoci evropské vědě s konkurenceschopností.

Profesor Thomas A. Henzinger získal čestný doktorát Masarykovy univerzity.

Informatik, který se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti formálních metod pro automatickou verifikaci počítačových systémů, a zakládající prezident Ústavu pro vědu a technologie v Rakousku Thomas A. Henzinger dnes převzal čestný doktorát Masarykovy univerzity, se kterou spolupracuje nejen v oblasti informatiky, ale například i v biologii.

>> přečtěte si Henzingerův promoční projev: Konkurenceschopnost evropské vědy omezuje zdejší pojetí doktorského studia

„Jsem velmi poctěn. Čestný doktorát pro mě znamená především uznání mé práce,“ uvedl Henzinger, který se v současnosti věnuje především vedení zmíněného ústavu. Stále se ale snaží působit i ve výzkumu. „Mým zájmem je zlepšování kvality softwaru, který je stále velmi chybový. Náš výzkum se však nejen snaží chyby hledat a opravit, ale především navrhovat metody, které umožní vytvářet už od počátku software bez chyb,“ přiblížil svůj vědecký zájem informatik, který je autorem zhruba tří stovek vědeckých prací.

Profesor Henzinger působil řadu let na prestižních univerzitách v USA, ale před časem se vrátil zpátky do Evropy. Jedním z důvodů pro návrat byla podle jeho slov snaha pomoci evropské vědě dosáhnout konkurenceschopnosti. Problém vidí především v organizaci doktorského studia. „Evropa je daleko za Spojenými státy v efektivitě výzkumu a měli bychom je alespoň dohnat. Jedno ze slabých míst systému je doktorské studium a jeho preferovaný model, v němž má student svého vedoucího a věnuje se téměř výhradně jen disertační práci. To přitom neodráží současné trendy ve vědě, kde je větší důraz kladen na týmovou práci,“ zdůraznil.

Ve své řeči se také pozastavil nad tím, že se informatika doposud nestala ve vzdělávacím systému jedním ze základních vyučovaných předmětů. „Mezi matematikou a informatikou jsou zásadní rozdíly. Celý svět navíc stále víc závisí na počítačích a softwaru a každý vzdělaný člověk by měl mít základní znalosti tohoto oboru, aby chápal jeho výhody a nevýhody, případně nebezpečí,“ dodal Henzinger.

Thomas Henzinger se narodil v roce 1962 v rakouském Linci. Vysokoškolské vzdělání získal na Univerzitě Jana Keplera v Linci a na univerzitě v americkém Delawaru. Doktorát z informatiky obhájil na Stanfordské univerzitě a následně působil na Cornellově univerzitě a na Kalifornské univerzitě v Berkeley. V roce 2004 se stal ředitelem Institutu Maxe Plancka v německém Saarbrückenu a působil rovněž jako profesor ve Švýcarském federálním technologickém institutu v Lausanne. V roce 2012 mu Rakouská grantová agentura udělila Wittgensteinovu cenu, která je obecně pokládána za nejvýznamnější ocenění vědecké práce v Rakousku. V letošním roce získal Milnerovu cenu od Královské společnosti za vynikající výsledky v informatice. Už několik let také spolupracuje s Masarykovou univerzitou.

Hlavní novinky