Přejít na hlavní obsah

Filmové Brno v Telči

Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU Brno uspořádal v prostorách Školicího a vzdělávacího střediska MU v Telči ve dnech 15. až 17. května seminář navazující na projekt Filmové Brno. Semináře se kromě studentů zúčastnili také všichni členové katedry.


Seminář Filmové Brno je součástí dlouhodobějšího kolektivního výzkumného projektu Brno a kulturní dějiny filmu do roku 1939. V tomto období i přes existenci cenzury vznikalo množství školních, vědeckých, zakázkových a popularizačních filmů a předmětem projektu je zkoumání vztahů mezi těmito filmy, uměleckou avantgardou, procesy modernizace, internacionalizace a budování regionální identity města. Film je zde zkoumán ve vztahu k průmyslu i ke státním a městským institucím. Ústav filmu a audiovizuální kultury požádal pro svůj projekt o grantovou podporu GAČR a nyní se do něj snaží zapojit také své studenty, pro něž jako lákadlo na telčský seminář posloužila nabídka ubytování na internátě a strava zdarma. Účastníkům telčského semináře bylo dopřáno také kulturní vyžití – sledování hokeje, večírek a výlet s prohlídkou zámku se stálou expozicí děl Jana Zrzavého.

Hlavní část programu semináře však tvořily příspěvky vztahující se k projektu Filmové Brno a referáty studentů, navazující na jejich práci ve výzkumném semináři, který vedl Petr Szczepanik a Markéta Dvořáčková. "Podobné výjezdní semináře se už konaly a katedra chtěla v tradici pokračovat. Zlepšuje to nejen atmosféru na katedře, ale studenti mají také příležitost zdokonalit své schopnosti, které časem uplatní na oficiálnějších seminářích i konferencích. Z mého pohledu se akce povedla výborně: hodně pomohlo výborné prostředí města i zázemí ve školicím středisku MU a studenti zde prezentovali řadu velmi dobrých referátů. Ty se navíc tematicky vázaly ke katedrovému výzkumnému projektu Filmové Brno, takže seminář posloužil i jako ‘náborová‘ akce dalších studentů, kteří se mohou do projektu zapojit,“ popisuje své dojmy Pavel Skopal, organizátor programové části semináře. "Zdá se, že spokojeni byli i studenti. Plánujeme tedy akci opakovat jednou ročně a vymezit na ni nejen prostor pro prezentování nejlepších studentských prací, výzkumů i neakademických aktivit, ale také pro natáčení vlastních amatérských filmů, kterým se někteří studenti věnují,“ dodává na závěr.


Katedra nyní připravuje monotematický sborník k projektu Filmové Brno, jež by měl být součástí filmologické řady Sborníku prací FF. Objevit by se v něm měly také příspěvky z telčského semináře a vyjít by měl na konci letošního roku.

Hlavní novinky