Přejít na hlavní obsah

Středoškoláky lákala na univerzitu netradiční soutěž

HledameLidiKteriChtejiMysletNa skupinky středoškoláků řešící různorodé logické a vědomostní úkoly bylo možné narazit v Brně v půlce března. Masarykova univerzita totiž pořádala první ročník Intersobu neboli Interdisciplinární soutěže Brno. Na ní se sešlo dvacet šest týmů z různých středních škol z Brna i z celé republiky.

Venku prší a v jedné z poslucháren na Fakultě informatiky se postupně schází asi stovka veselých středoškoláků, kteří se rozhodli věnovat sobotu pobíhání po Brně a řešení logických úkolů. Najednou do třídy vejde paní učitelka v bílém plášti. „Napíšeme si diktát,“ zakřičí a začne diktovat nesmysly, které si nikdo nestihne zapisovat. „Vypočítáme si příklad,“ vykřikne vzápětí a napíše na tabuli nesmyslnou matematickou úlohu. V tu chvíli do posluchárny vbíhá zásahové komando. „Hledáme lidi, kteří chtějí myslet!“ křičí všichni a balí vzpouzející se paní učitelku do svěrací kazajky a odvádějí ji pryč. Pak začíná prezentace, v níž jsou všichni studenti seznámeni s pravidly soutěže.

Jedním z úkolů byla dramatizace známých vědeckých objevů - např. vynález podprsenky. Foto: David Povolný.
Jedním z úkolů byla dramatizace známých vědeckých objevů - např. vynález podprsenky. Foto: David Povolný.

Intersob je jednodenní akcí pořádanou stejným týmem lidí, kteří v rámci rozvojového projektu Masarykovy univerzity Partnerství ve vzdělávání spolupracují se středními školami prostřednictvím korespondenčních seminářů. „Intersob pořádáme především pro účastníky těchto kurzů jako zpestření uprostřed školního roku,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce Radek Pelánek z Fakulty informatiky. Akce se však účastní i mnoho studentů, kteří se o ní dozvěděli z jiných zdrojů. „Uviděli jsme plakát na nástěnce u nás na gymnáziu v Břeclavi, tak jsem si prostě řekli, že pojedeme,“ shrnul Ondřej Berka, jeden ze zúčastněných studentů.

Mezi úkoly, které museli soutěžící plnit, patřila třeba dramatizace známých vědeckých objevů, logická úloha spojená s posouváním živých lidí po obří šachovnici, algoritmická úloha spojená s tříděním odpadů nebo zkonstruování autíčka poháněného gumou. „Chtěli jsme, aby úkoly byly pestré – tedy nejen vědomostní úkoly, ale také nutnost zvládnout týmovou práci a zorientovat se v Brně,“ uvedl Pelánek. Jednotlivé úkoly byly totiž umístěny na různých místech v centru Brna – ať už v parcích, klubovnách či na fakultách.

Některým soutěžícím dala hodně zabrat logická úloha spojená s posouváním živých lidí po obří šachovnici. Foto: David Povolný.
Některým soutěžícím dala hodně zabrat logická úloha spojená s posouváním živých lidí po obří šachovnici. Foto: David Povolný.

„Obecně je cílem našich korespondenčních seminářů a také této akce objevovat talentované studenty a stahovat je k nám na univerzitu,“ vysvětlil Pelánek. Studenti se prostřednictvím této soutěže totiž mimo jiné mohou důvěrněji seznámit s prostředím univerzity i města, kde budou případně studovat.

Vítězem soutěže se nakonec stal tým Gumetci složený ze studentů z různých gymnázií z celé republiky. „Poznali jsme trochu Brno a moc se nám líbilo, jak byly úlohy dobře připravené a že se daly skoro všechny stihnout,“ podělil se o dojmy Adam Ráž z vítězného týmu.

Hlavní novinky