Přejít na hlavní obsah

Setkání chemiků a biologů na MU

Počátkem letošního roku se konala dvě pracovní setkání přírodovědců – sedmé pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků a již jedenácté pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Pořádajícími pracovišti letošních akcí byl Ústav chemie a RECETOX a Ústav biochemie.

Organizátory Setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (FCH a ELCH) byli doc. Libuše Trnková, doc. Pavel Janderka a doc. René Kizek. Pracovní setkání FCH a ELCH bylo do loňského roku jednodenní, z důvodů zvýšeného zájmu, především ze strany studentů doktorandského studia, se organizátoři rozhodli rozprostřít program do dvou dnů. Organizátory setkání biochemiků a molekulárních biologů (BCH a MB) byli RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D., doc. Libuše Trnková, Mgr. Petr Beneš Ph.D. a Doc. Petr Zbořil. Na první jmenované akci se finančně podílela Česká společnost chemická, na druhé Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii.
Masarykova univerzita během zmíněných čtyř dnů přivítala více než dvěstěpadesát účastníků z českých i zahraničních institucí. Novinkou bylo, že pozvání přijali i středoškolští studenti spolu se svými pedagogy z Brna (Střední průmyslová škola chemická) a z Velkého Meziříčí (Gymnázium). Součástí obou pracovních setkání byla takzvaná Sekce mladých, v rámci které studenti přednesli svoje příspěvky v angličtině. Podobně jako v loňském roce měli tito studenti možnost si o nejkvalitnější práci s nejlepší prezentací zasoutěžit. Je příjemným zjištěním, že rok od roku odborná i jazyková úroveň příspěvků stoupá. Širší odborná veřejnost se přesvědčuje, že řada studentů je schopna pod vedením svých pedagogů kvalifikovaně řešit vědecké problémy a profesionálně o nich diskutovat. Bližší informace jsou na webových stránkách konference, kde je možné nalézt také sborník v elektronické podobě.
Libuše Trnková,
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty MU

Hlavní novinky