Přejít na hlavní obsah

Studenti pomáhají lidem po úrazech

Studenti psychologie se věnují mentální kondici pacientů. 

Opravdu praktickou stáž mají možnost zažít studenti psychologie na filozofické fakultě. Už dva roky chodí za pacienty Fakultní nemocnice Brno, kteří jsou po úrazu nebo je trápí následky neurologického onemocnění. Pomáhají zlepšit jejich mentální kondici tím, že jim poskytují takzvaný neurokognitivní trénink.

„Většina laiků si to neuvědomuje, ale pokud je člověk například po těžkém úrazu, nemá jen výrazné fyzické problémy, ale také psychické. Při dlouhodobém pobytu v nemocnici prožívá smutek, často se obviňuje a především přichází o celou řadu podnětů, což vede k dalším psychickým potížím,“ nastínil smysl projektu Pavel Humpolíček z Psychologického ústavu Filozofické fakulty MU.

Studenti, kteří by se časem rádi věnovali klinické psychologii, provádí s pacienty v závislosti na jejich diagnóze a pod dohledem mentorů různá cvičení. Důležitá je ale také neformální stránka jejich působení. Nemocným přináší informace zvnějšku nemocnice, z běžného denního života, k nimž se jinak takový člověk během několikaměsíční hospitalizace nemá příležitost tolik dostat.

Neurokoginitivní trénink absolvovalo už 49 pacientů na šesti odděleních fakultní nemocnice, přičemž třináct z nich využívá službu ambulantně, takže se se svým studentským terapeutem schází přímo na fakultě.

Za dva roky trvání spolupráce nemocnice, psychologického ústavu a sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin s názvem Cerebrum2007 se do projektu zapojilo 25 studentů. Mimo ohromného přínosu pro pacienta má taková spolupráce benefity i pro nemocnici a univerzitu. Zdravotnické zařízení s nulovými náklady zvyšuje kvality léčby a studenti získávají cenné zkušenosti.

Hlavní novinky