Přejít na hlavní obsah

Insignie Fakulty informatiky

Image Fakulta informatiky byla založena roku 1994 jako sedmá fakulta Masarykovy univerzity. Své insignie užívá od března 2007. Jejich autorem je sochař a umělecký litec Jaromír Gargulák. Insignie Fakulty informatiky jsou tvořeny řetězem s medailí a žezlem.

Insignie Fakulty informatiky tvoří kromě žezla také řetěz s medailí (na snímku).
Insignie Fakulty informatiky tvoří kromě žezla také řetěz s medailí (na snímku).

Avers medaile nese portrét osobnosti významného brněnského rodáka Kurta Gödela doplněný jeho podpisem. Kurt Gödel (1906–1978) je světově uznávaný matematik, logik a filosof, spolupracovník Alberta Einsteina. Jeho zásadní výsledky ze třicátých let 20. století tvoří součást teoretických základů informatiky jako vědního oboru s dalekosáhlými praktickými důsledky.

Revers medaile tvoří fakultní znak. Hlavice žezla se odkazuje na symbol ohně z Prométheova předání ohně lidstvu. Informatika jako vědní obor i univerzálně využitelná technologie zásadně ovlivňuje vývoj společnosti. Kvalitativně rozvinula a rozvíjí lidské schopnosti a dovednosti. Její zodpovědné využívání vyžaduje i znalost potenciálních problémů či možností zneužití.

Hlavní novinky