Přejít na hlavní obsah

Teiresiás pořádá mezinárodní tábor pro zrakově postižené

ImageCelouniverzitní pracoviště Masarykovy univerzity pro pomoc studentům se specifickými nároky – Středisko Teiresiás – spolupořádá letos od 21. července do 7. srpna na Ekonomicko-správní fakultě MU a kolejích Vinařská International Camp on Communication and Computers (ICC) pro zrakově postižené studenty středních a vysokých škol. Dvanáctý ročník mezinárodního tábora pro zrakově postižené se letos bude poprvé konat v Brně. Jednotlivých turnusů se zúčastní průměrně šedesát studentů ze sedmnácti zemí.

Cílem je seznámit účastníky s možnostmi práce na počítačích vybavených speciálním hardwarem i softwarem. Účastníkům bude k dispozici přibližně 30 brailleských displejů, několik brailleských tiskáren, prakticky všechny mezinárodně užívané snímače obrazovky s hlasovým výstupem a desítky speciálních softwarových aplikací. Jazykem tábora bude angličtina. "Poměrně malá účast českých studentů – sedm – je dána jazykovými schopnostmi, v nichž čeští studenti většiny středních, a to nejen speciálních škol pro zrakově postižené, bohužel stále zaostávají,“ sdělila Karolína Stehlíková, jež bude na táboře koordinovat sportovní a poznávací aktivity, dílny, výlety atd. "O dva nevidomé se zpravidla v průběhu celého tábora stará jeden vidomý asistent. Asistenti přijíždějí se studenty v rámci jednotlivých národních skupin a kromě pomoci nevidomým se podílejí také na vedení workshopů. Nad rámec pak využíváme také doplňkové pomoci dobrovolníků, mimo jiné také z řad studentů MU,“ popsala organizační záležitosti Stehlíková.

Image
Student FI MU Roman Kabelka na jednom z minulých ročníků mezinárodního tábora ICC v Zollikofenu ve Švýcarsku (2003). Práci na PC umožňuje nevidomým hlasový výstup v kombinaci s brailleským displejem. Foto archiv Střediska Teiresiás.
První táborový turnus (21.-28. 7.) je určen studentům ve věku 15-17 let a je koncipován jako příprava k maturitě a ke studiu na vysoké škole. Semináře v tomto turnusu budou pokrývat základy práce s PC, základy Windows, textovou editaci, práci s internetem a e-mailem. Druhý turnus (31.–7. 8.) je určen studentům ve věku 17-20 let, tedy maturantům a začínajícím vysokoškolským studentům. Semináře budou pokrývat již složitější témata – Jaws, Virgo, MP3, HTML, ICQ apod. Cena tábora je 300 euro. Středisku Teiresiás, které již doprovázelo české studenty na ICC do Slovinska (2001), Velké Británie (2002), Švýcarska (2003) a Maďarska (2004), se však stejně jako v minulých letech podařilo i letos najít prostředky, které pro české studenty sníží požadovanou finanční částku na 2000 korun.

Více informací o táboře ICC i Středisku Teiresiás naleznete na stránkách http://www.teiresias.muni.cz/.

Hlavní novinky