Přejít na hlavní obsah

Expedice připravují na setkání s jinými kulturami

Image Jednou z nejatraktivnějších aktivit katedry geografie Pedagogické fakulty MU bezesporu patří zahraniční terénní praxe. Mimo Antarktidy a Austrálie tak mohou studenti geografie vyjet do všech částí světa. Od Bolívie přes Kubu, Alžírsko či Island až na Kavkaz a do Ruska.

Povinných terénních praxí absolvují studenti geografie za své studium několik. „Kromě krátké praxe v rámci některých předmětů, například meteorologie, vyjíždí studenti také na dvě komplexní praxe. Jedna probíhá v Česku, druhá v zahraničí,“ vysvětluje systém praxí profesor Petr Chalupa. V posledních letech měli studenti možnost vyjet například do Pobaltí, Laponska, ruské Karélie a Povolží, Turecka, Maroka, Libanonu, Sýrie, Peru nebo Bolívie.

Cílem praxí je připravit budoucí učitele na měnící se prostředí českých škol, ve kterých přibývá stále více dětí z kulturně odlišných prostředí. „Vybíráme proto oblasti se specifickými národnostními, sociálními či náboženskými problémy. Při expedicích proto navštěvujeme školy a účastníme se výuky. Studenti jsou následně lépe připraveni zvládnout setkání s rozdílnou kulturou ve školách, kde budou působit,“ vysvětluje Chalupa.

Pro zahraniční terénní praxe jsou vybírány oblasti se specifickými národnostními, sociálními či náboženskými problémy. Při expedicích proto navštěvují studenti školy a účastní se přímo výuky.
Pro zahraniční terénní praxe jsou vybírány oblasti se specifickými národnostními, sociálními či náboženskými problémy. Při expedicích proto navštěvují studenti školy a účastní se přímo výuky.

Latinská Amerika je podle Chalupy nejzajímavějším příkladem takové oblasti, kde se sociální podmínky mění před očima. „V Guatemale nedávno skončila občanská válka. Během naší expedice jsme týden putovali deštným pralesem k pyramidám v Miradoru. Náš indiánský průvodce, který sedmnáct let bojoval jako partyzán, každý večer u ohně vyprávěl příběhy z občanské války. Jeho vesnici přišli vládní vojáci vystřílet, když jim došly náboje, ubíjeli je. Jemu se podařilo utéct. Setkání s tímto Indiánem byl pro studenty nezapomenutelný zážitek,“ vypráví Chalupa.

Studenti na výjezdech řeší předem zadané úkoly, které po návratu veřejně prezentují. „Některé projekty přerostly až do podoby diplomových prací, mnozí studenti publikují články z cest v geografických časopisech“ říká vedoucí katedry geografie PdF, docent Svatopluk Novák. Pro materiální zajištění zahraničních praxí disponuje katedra stany, GPS přijímači a dalším vybavením, v souladu s rozvojovým projektem fakulty podporuje terénní praxe i vedení PdF.

Při svých expedicích spolupracují geografové také s katedrou speciální pedagogiky (PdF) a do budoucna počítají s katedrou romanistiky (FF). „Pro speciální pedagogy je zajímavá možnost navštívit tamní školy, romanisté by mohli pobyt v Latinské Americe využít jako jazykovou praxi,“ vypočítává Novák.

V posledních letech měli studenti možnost vyjet například do Guatemaly (na obrázku), Pobaltí, Laponska, ruské Karélie a Povolží, Turecka, Maroka, Libanonu, Sýrie, Peru nebo Bolívie.
V posledních letech měli studenti možnost vyjet například do Guatemaly (na obrázku), Pobaltí, Laponska, ruské Karélie a Povolží, Turecka, Maroka, Libanonu, Sýrie, Peru nebo Bolívie.

Popularita expedic navíc každoročně láká stále více studentů. „Hlásí se nám studenti například z Prahy, ale i ze Slovenska. Pokud nám zůstane místo, přihlásit se může každý. Nejbližší volná místa na expedici do Latinské Ameriky ale mám až na rok 2009,“ říká profesor Petr Chalupa.

Terénní praxe katedra pořádá již od roku 1990. Nejprve šlo o výpravy po Evropě, postupně přibývaly oblasti mimo Evropu. Letos vyjedou studenti již po několikáté do Rumunska, na Island či na Kubu, poprvé pak v květnu vyrazí do Alžírska. Zámořských expedicí se účastní kolem dvaceti studentů, délka výpravy je tři až čtyři týdny.

Hlavní novinky