Přejít na hlavní obsah

Průzkum Ukončení studia na MU – ohlédnutí a perspektiva

Na konci letního semestru 2007 se již tradičně uskuteční průzkum čerstvých absolventů denního magisterského studia všech devíti fakult univerzity s názvem Ukončení studia na MU – ohlédnutí a perspektiva.

Dotazníkové šetření zaměřené na názory studentů, kteří právě končí své studium na Masarykově univerzitě a chystají se na přechod do praxe, probíhá na univerzitě pravidelně již od roku 1994.

Otázky dotazníku se zaměřují na vyhlídky absolventů MU ohledně získání pracovních míst, způsoby hledání zaměstnání, průměrný nástupní plat nebo na pocit ohrožení a obav z nezaměstnanosti. Průzkum je také využit k získání informací o tom, jak absolventi hodnotí kvalitu poskytnutého vzdělání i to, jak je Masarykova univerzita připravila pro uplatnění v praxi. Mezi dalšími zjišťovanými údaji je pak například zájem absolventů o práci v zahraničí.

Názory čerstvých absolventů představují pro univerzitu důležitý zdroj zpětné vazby a setkávají se s živým zájmem i ze strany studentů. Z výsledků vyplývají zajímavá zjištění. V roce 2006 například celá polovina respondentů již v období závěrečných zkoušek a promocí buďto vědělo, kam nastoupí, nebo již dokonce pracovalo. Z těch, kteří práci teprve začínali hledat, se ve srovnání s výsledky minulých absolventských ročníků zatím nejmenší podíl obával nezaměstnanosti. Kompletní výsledky průzkumu je možno nalézt na stránkách Poradenského centra MU: http://www.rect.muni.cz/pcentrum/statistiky.php.

I letos budou v průběhu měsíců června a července studenti končící své studium na MU osloveni, aby se průzkumu zúčastnili a vyplnili dotazník.

Hlavní novinky