Přejít na hlavní obsah

ESF hostila konferenci o e-learningu

Již počtvrté se na MU konala odborná mezinárodní konference s názvem SCO 2007 na téma elektronická podpora výuky. Odborníci z České republiky a Slovenska diskutovali o e-learningu, všech jeho formách, výhodách i problémech. Konferenci, která se konala na konci května, letos pořádala Ekonomicko-správní fakulta.

Zatímco pořadatelé předchozích ročníků – Fakulta informatiky, Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta – měli k tématu blízko skrze tvorbu e-learningu, technologii, metodologii a didaktiku, letošní pořadatel se tématu dotýkal především masovým využitím nových technologií ve výuce.

Nově diskutovaným tématem byly videokonference ve výuce a e-learning 2.0. Účastníci se věnovali také sdílení elektronického výukového obsahu, výsledkům základního a aplikovaného výzkumu, ekonomice a řízení procesů souvisejících s realizací e-learningových kurzů, jejich kvalitativnímu hodnocení a standardům e-learningu ve vztahu k akreditacím studijních programů. Mluvilo se o digitálních knihovnách, e-learningu v celoživotním vzdělávání, tutorování a kolaborativních formách práce. Účastníci se podělili také o zkušenosti získané při řešení různých projektů.

Oficiálně byl spuštěn portál El•dům, na jehož vzniku se podílely Pedagogická i Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Cílem tohoto portálu je přinést odborné i laické veřejnosti kvalitní výukový obsah a e-learningové know-how, obzvláště je pak určen učitelům středních, vysokých, případně i vyšších ročníků základních škol. Tvůrcům e-kurzů by měl nabídnout prostor pro publikaci jejich kurzů tak, aby byly dostupné veřejně všem zájemcům a dále poskytnout možnost elektronického publikování článků s tematikou e-learningu.

Tento projekt, který představila Pedagogická fakulta MU, je realizovaný za finanční pomoci Evropských fondů. Cílem bylo vytvořit síť základních a středních škol, která umožní sdílet nejen zkušenosti, ale především již hotové výukové objekty – případně jejich „polotovary“ – ve virtuálním výukovém prostředí Moodle. „Jde o to, aby každý z kurzů mohl být přesně šitý na míru jednotlivým školním vzdělávacím programům, ale zároveň aby všichni nedělali všechno,“ řekla Tamara Váňová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vytvořit skutečně kvalitní e-learningový kurz je totiž časově i finančně náročné, pokud si každý učitel své materiály obstarává a zpracovává sám, dodala.

V rámci konference byla uspořádána také nesoutěžní přehlídka kurzů a technických řešení v e-learningu. V této samostatné sekci si mohli zájemci prohlédnout ukázky e-learningových kurzů ve formě prezentace nebo jejich přímou ukázkou.

Bližší informace o programu konference, abstrakta a stručné popisy představovaných kurzů jsou k dispozici na webové stránce
http://sco.muni.cz/2007.

Hlavní novinky