Přejít na hlavní obsah

Filozofická fakulta startuje kampaň s radami, jak zvládnout migrační krizi

Spustila web s odbornými doporučeními a nabídkou přednášek, kurzů a tlumočnických služeb, kterými může sama pomoci.

Informační kampaň s názvem Migrace, menšiny a mezikulturní dialog startuje v úterý 17. května Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Od 15 hodin pořádá v budově B v areálu v ulici Arna Nováka diskusi určenou laické veřejnosti. Představí zároveň nový web migrace.phil.muni.cz, kde dává odborná doporučení, jak migrační krizi zvládnout, a shrnuje nabídku přednášek, kurzů a tlumočnických služeb, kterými může sama fakulta pomoci.

Odborníci tak reagují na situaci, kdy Evropa čelí výzvě v podobě migrantů ze zemí zasažených válkou, politickou nestabilitou nebo nepříznivými klimatickými podmínkami. Evropané tak na vlastní kůži prožívají to, o čem často jen četli a diskutovali – důsledky globalizace.

„Události, které se dosud odehrávaly ve zdánlivě bezpečné vzdálenosti, se najednou bezprostředně dotýkají každého z nás. Přitom fenomén migrace lidí není ničím novým, provází lidské dějiny od počátku. Naším cílem je uvádět do širšího kontextu témata, jež média a společenská diskuse řeší jen povrchně,“ uvedla Jarmila Bednaříková, jedna z tvůrkyň celého projektu.

Web poskytuje konkrétní doporučení, jak migrační krizi bez předsudků čelit. Kromě toho zde lze najít seznam přednášek a kurzů, které posluchačům ukážou hlubší souvislosti. Seznámí je také s tím, jak migranty přijímaly dřívější civilizace a představí cesty úspěšného soužití různých kultur.

„Kulturní odlišnost mezi námi a přistěhovalci přicházejícími z islámských zemí je zmiňována jako zásadní překážka úspěšné integrace. Není ale to hlavní, na čem se navíc snadno shodneme, požadavek dodržovat zákony a ústavní pořádek? Jaký je však vztah mezi našimi právy, svobodami a bezpečností v dnešním chaotickém světě? A co jsou ty tradice, jichž se dnes nesmíme vzdát?“ přiblížil religionista Milan Fujda témata, jimiž se s kolegy zabývá.

Mluvit se o nich bude také na úterní diskusi. Doplní ji ještě promítání několikaminutového dokumentu Martina Kopáčka pořízeného před několika týdny ve vesnici Idomeni v Řecku, kde v poslední době vyrostl ohromný neoficiální uprchlický tábor.

Hlavní novinky