Přejít na hlavní obsah

Akademický senát MU se postavil proti snižování rozpočtů vysokých škol

Senátoři také kritizovali Úřad vlády za vypnutí informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Akademický senát Masarykovy univerzity (AS MU) podpořil nesouhlas České konference rektorů se snižováním rozpočtů vysokých škol. Navržený střednědobý rozpočtový výhled na léta 2017 až 2019 totiž způsobí pokračování podfinancování vysokých škol a konzervuje finanční propad minulých let. AS MU chce proto veřejně prosazovat zlepšení podmínek pro kvalitní vysokoškolské vzdělání a výzkum. Celé znění usnesení je dostupné na webu senátu.

„Přijímací řízení aktuálně probíhá a my stále nemáme jistotu, že na výuku studentů, které teď přijmeme, dostaneme od státu peníze,“ zdůraznil rektor MU Mikuláš Bek. Kritický byl i předseda senátu Stanislav Balík. „Několik let jsme čekali, že vláda dostojí svému slibu o podpoře vysokého školství. Nestalo se tak. V čase hospodářského růstu a zvyšování státních výdajů na kdeco jsou vysoké školy rády, když se dožebrají stejné podpory jako předloni. S tím už se dále odmítáme smiřovat.“ 

Senát se také připojil ke kritice Úřadu vlády, jehož jednání podle něj ohrožuje proces hodnocení výsledků vědy v Česku. Nedávné vypnutí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a systému centrální evidence považují senátoři za skandální. Masarykova univerzita považuje zveřejňování údajů o výzkumných výsledcích financovaných z veřejných zdrojů za zcela nezbytné. Výsledky dosažené na MU jsou dlouhodobě dostupné v univerzitním informačním systému.

Hlavní novinky