Přejít na hlavní obsah

Scala vystaví nejzdařilejší návrhy rozvoje centra Brna

Celý srpen budou v foyer kina Scala k vidění návrhy modernizace brněnského železničního nádraží a okolí řeky Svratky.

Nábřeží Svratky podle vítězného návrhu týmu UNIT architekti.

Jak by se mohlo rozvíjet Brno v případě modernizace železničního nádraží pod Petrovem? A jak by se proměnilo centrum v případě výstavby nového nádraží v poloze u řeky? Konkrétní představu o možnostech, které Brnu nabízí obě varianty, přinesli v průběhu května architekti v řadě urbanistických studií. Nejzdařilejší z nich jsou od 1. srpna do 31. srpna vystaveny ve foyer Univerzitního kina Scala na Moravském náměstí.

Rozvojem Brna s nádražím v centru pod Petrovem se architekti zabývali v otevřené mezinárodní urbanistické soutěži Budoucnost centra Brna.

Podle předsedy poroty a architekta nádraží v Innsbrucku Rogera Rieweho byla soutěž zajímavá a zároveň velmi náročná. „Brno v ní žádalo scénář své budoucnosti. Za posledních několik let se soutěž takového rozsahu a na tak velkém území v Evropě nekonala, což potvrzuje její význam v mezinárodním měřítku,“ uvedl Riewe.

Řešení železničního nádraží podle prvního (nahoře) a druhého vítězného projektu.

V mezinárodní konkurenci 58 návrhů zvítězil tým UNIT architekti, jejichž návrh podle poroty přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje území. Odborníci zároveň ocenili dobré propojení přednádražního prostoru s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu.

Druhé místo získal tým Consequence forma, u nichž porota ocenila příjemné zpracování veřejného prostoru před nádražím. Vítěznou trojici uzavřel návrh Atelieru M1 architekti, kteří ve svém návrhu zdůraznili opětovné využití historických budov původního nádraží a Malé Ameriky.

Průřez nádražím podle třetího projektu od Atelieru M1 architekti.

Paralelně s urbanistickou soutěží nechalo město Brno zpracovat aktualizaci urbanistických plánů pro rozvoj města s nádražím v odsunuté poloze u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout především tři.

Jako nejlepší z těchto návrhů vyhodnotila komise návrh Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno, kteří navrhli variantu umožňující rozvoj jižních čtvrtí v postupných krocích. Druhý oceněný návrh z dílny Platforma Architekti vytváří u řeky na straně města klasické městské nábřeží, jehož protikladem je rozlehlé rekreační nábřeží na jižní straně řeky. Třetí návrh z dílny EA Architekti zdůrazňuje především to, že je důležité navázat novou městskou zástavbu přirozeným způsobem na historické centrum.

Hlavní novinky