Přejít na hlavní obsah

Ceny pro nejlepší učitele: Dobrého pedagoga dělá příprava i přístup ke studentům

Profily pedagogů i učících vysokoškoláků vyznamenaných cenou rektora a studentské komory Muni.

Studentská komora vybrala vítěze ve stejných kategoriích jako u ceny rektora. (zleva) Hynek Cígler, Ondřej Hylse a Valdemar Švábenský.

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ocenil už potřetí vynikající pedagogy. U příležitosti slavnostního zahájení akademického roku jim v pondělí 10. října předal malou bronzovou medaili. Nově byli oceněni také vysokoškoláci, a to Cenou Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce.

„Jsem rád, že naše univerzita oceňuje vynikající pedagogickou činnost, jelikož je to právě kvalitní výuka, která vytváří tvůrčí podhoubí pro rozvoj a pozitivní formování našich studentů, tedy pro naše klíčové poslání,“ uvedl prorektor pro akademické záležitosti Martin Bareš.

Její vstřícný přístup ke studentům se projevuje i tím, že je schopna studenty vybavit dostatečnými znalostmi, aniž by používala různých donucovacích prostředků k domácí přípravě studentů, zaznělo ve slovním hodnocení od studentů na adresu oceněné Lenky Dobešové.

Letos se nově udělovaly ceny ve třech kategoriích. Cenu v kategorii společenských a humanitních věd si převzala Lenka Dobešová z katedry občanského práva právnické fakulty. Těžištěm její dvacetileté pedagogické práce je rodinné, finanční a pojišťovnické právo. Studenti ji oceňují například těmito slovy: „Přednášky paní doktorky patří k nejpoutavějším a nejpřínosnějším, pokud jde o pochopení materie. Zdánlivě od reality odstřiženou teoretickou látku dokáže objasnit na praktických příkladech. Její vstřícný přístup se projevuje i tím, že je schopna studenty vybavit dostatečnými znalostmi, aniž by používala různých donucovacích prostředků k domácí přípravě.“

Reportáž Muni TV


Vítězem v kategorii ekonomie a informatika se stal Michal Kvasnička z katedry ekonomie ekonomiko-správní fakulty, který se zabývá například mikroekonomií a analýzou ekonomických dat. Studenti ho oceňují jako vynikající odborníka, ale také jako pedagoga se smyslem pro humor, který dokáže probíranou látku odlehčit. Rozhodně to však není na úkor kvality. „Velmi přísný vyučující, který se s námi na seminářích mikroekonomie nemazlil, výsledky ale byly určitě znát. Lepšího pedagoga jsem za své první dva semestry na VŠ ještě nepotkal,“ uvedl jeden ze studentů, kteří ho nominovali.

Michala Kvasničku studenti oceňují jako vynikající odborníka, ale také jako pedagoga se smyslem pro humor, který dokáže probíranou látku odlehčit.

Třetí oceněný, v oblasti přírodních věd a lékařství, je Radan Kučera z ústavu matematiky a statistiky přírodovědecké fakulty. Těžištěm jeho výuky jsou semináře algebry a teorie čísel a studenti ho vnímají jako trpělivého a spravedlivého pedagoga, který je dokáže nadchnout. „Je spravedlivý a má pochopení k tomu, že nemusíte mít správný den. Excelentní cvičení, výborné přednášky, malé důkazy vět vysvětluje mácháním, ty větší píše na tabuli, vždy je to propracováno a skvěle vysvětleno,“ uvedl jeden ze studentů v nominaci na cenu. Profesor Kučera si ji osobně nepřevzal, protože byl na konferenci v Kanadě.

Cenu na slavnosti převzali také vysokoškoláci, a to od Studentské komora Akademického senátu MU. Ta se rozhodla ocenit ty, kteří se již sami podílejí na výuce. V této soutěži hlasovalo na 900 posluchačů Muni, kteří rozdělili 1911 hlasů 813 lidem. „Jeden z vítězů získal 78 hlasů od studentů. Přes dvacet garantů předmětů nominovalo vysokoškoláky, kteří jim s výukou předmětu pomáhají,“ uvedla Michaela Tvrdoňová ze Studentské komory Akademického senátu MU.

„Pilotní ročník se povedl. Všichni výherci dostali nejen velký počet hlasů, ale také byli nominováni garanty či vyučujícími daného předmětu. Nemalá váha byla při výběru vítězů přikládána také komentářům z nominací, publikacím či výukovým materiálům, které nominanti vytvořili,“ uvedla Tvrdoňová.

Ondřej Hylse je studenty vysoce kladně hodnocen především za svoje odborné kvality, které dokáže velice srozumitelně předat.

Studentská komora vybrala vítěze ve stejných kategoriích jako u ceny rektora. Z přírodních věd a lékařství uspěl Ondřej Hylse z přírodovědecké fakulty, který se v doktorském studijním programu věnuje organické chemii. K výuce ho přivedl jeho vedoucí Jakub Švenda, který je jeho vzorem nejen jako pedagog, ale hlavně jako vědec. „Ondřej Hylse je studenty vysoce kladně hodnocen především za svoje odborné kvality, které dokáže velice srozumitelně předat. Je ochoten se jim věnovat i ve svém volném čase, kdy studentům poskytuje konzultace a připravuje velice přehledné, jasné a podrobné studijní materiály...,“ uvedla garantka předmětů, které Hylse učí, Slávka Janků.

Hynek Cígler byl nominován vedoucím katedry psychologie a dalšími vyučujícími, a to za bezprecedentně rozsáhlou, kvalitní a studenty oceňovanou výukovou spolupráci.

V oblasti společenských a humanitních věd uspěl Hynek Cígler z fakulty sociálních studií. Je doktorandem v oboru obecná psychologie a podílel se na výuce předmětů jako statistická analýza dat či psychometrika. Byl nominován vedoucím katedry psychologie a dalšími vyučujícími, a to za bezprecedentně rozsáhlou, kvalitní a studenty oceňovanou výukovou spolupráci.

Valdemar Švábensky si do výuky připravil materiály výrazně nad rámec povinností cvičících, napsal do hodnocení vyučující Radek Pelánek.

Vítězem v kategorii ekonomie a informatiky se pak stal Valdemar Švábenský z fakulty informatiky, který studuje navazující magisterský program oboru Bezpečnost informačních technologií. „Valdemar do výuky připravil materiály výrazně nad rámec povinností (a placeného času) cvičících. Jeho výuka je také velmi dobře hodnocena studenty, kteří oceňují jak jeho připravené materiály, tak i přístup k výuce,“ uvedl k jeho nominaci jeden z vyučujících Radek Pelánek.

Hlavní novinky