Přejít na hlavní obsah

Druhá interní klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny oslavuje šedesáté výročí

Největší klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jedna z největších interních klinik v České republice, si připomíná šedesáté výročí svého vzniku.

„V době, kdy se vnitřní lékařství dále dělí na jednotlivé obory, usilujeme o udržení struktury II. interní kliniky v celé šíři vnitřního lékařství, zejména pro potřebu pregraduální i postgraduální výuky,“ přibližuje činnost II. interní kliniky její přednosta doc. MUDr. Miloslav Souček. „Jednotícím prvkem zvláště pro ambulantní část se stává metabolický syndrom, tedy současný výskyt obezity, cukrovky, vyšší hladiny tuků a vysokého krevního tlaku, který výrazně urychluje průběh aterosklerózy a může mít závažné důsledky v podobě infarktu či mozkové mrtvice. Pro jeho úspěšné řešení jsou na klinice všechny předpoklady,“ dodává Souček. Sám se zabývá právě výzkumem a léčbou hypertenze.

Klinika se věnuje diagnostice a léčbě v oborech nefrologie, kardiologie, diabetologie, endokrinologie, obezitologie, revmatologie a hypertenze. Dále poskytuje kromě základní lékařské péče pro pacienty s interním onemocněním v rámci spádové oblasti především specializovanou péči pro pacienty z celé jižní Moravy. Nejčastěji jsou hospitalizováni pacienti s onemocněním srdce, mozku, plic, cév dolních končetin, dále s onemocněním ledvin, kloubů, poruchami žláz s vnitřní sekrecí. Věnuje se nejtěžším případům obezity, hypertenze a cukrovky. Zabývá se rovněž onkologickými onemocněními. Pro nejzávažnější případy selhávání jater či ledvin má klinika k dispozici metabolickou jednotku intenzivní péče, která poskytuje péči i pacientům s akutní intoxikací.

Připomeňme případ mladého houbaře s těžkou otravou muchomůrkou zelenou, kterého zde loni lékaři zachránili. Klinika úzce spolupracuje s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie, připravuje pacienty k transplantaci jater a ledvin, zajišťuje o ně další péči po transplantaci. Takto vysoce specializovaná péče by byla nemyslitelná bez vlastní výzkumné a vědecké práce. Lékaři řeší výzkumné grantové projekty, zveřejňují výsledky své práce v našich i zahraničních odborných publikacích. Klinika je výukovým pracovištěm Lékařské fakulty MU, akreditovaným pracovištěm pro postgraduální vzdělávání lékařů.

V šedesátém roce své existence jsou pracoviště kliniky až na jedno soustředěna v rekonstruovaných i nově přistavených prostorách. Tento komfort však klinika využívá prvním rokem, několik předešlých let se neslo ve znamení přemisťování pracovišť se záměrem této koncentrace. V ambulancích kliniky bylo v loňském roce provedeno více než osmdesát tisíc vyšetření a ošetření pacientů, hospitalizováno bylo na klinice téměř tři tisíce nemocných.

Hlavní novinky