Přejít na hlavní obsah

Světoví vědci debatovali o kyberprostoru

AnotaceCyberspacePátou mezinárodní konferenci Kyberprostor 2007 zabývající se problematikou informačních a komunikačních technologií uspořádala na přelomu listopadu pracovní skupina pro právo a ICT z Právnické fakulty ve spolupráci s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou UK. Konference se zúčastnilo množství zahraničních hostů. Účastníci se mohli seznámit se širokým spektrem témat od kyberkriminality až po psychologii uživatelů internetu.

„Konference Kyberprostor je již zavedenou událostí, kde se mohou setkávat odborníci na právo, sociální vědci i další odborníci a diskutovat o problémech souvisejících s novými technologiemi, které mají zásadní vliv na celý dnešní svět,“ řekl proděkan pro informační technologie a ediční činnost Právnické fakulty Josef Kotásek.

Ústřední myšlenka setkání dala shrnout jako ochrana hodnot informační společnosti, jimiž jsou rovnost, svoboda, slušnost a solidarita. Foto: Ivana Rusková.
Ústřední myšlenka setkání dala shrnout jako ochrana hodnot informační společnosti, jimiž jsou rovnost, svoboda, slušnost a solidarita. Foto: Ivana Rusková.

Kyberprostor měl tradičně velmi multidisciplinární charakter a podle předsedy organizačního výboru konference Radima Polčáka také globální rozměr. „Začínáme zjišťovat, že jednotlivé problémy, s nimiž se potýkají jinak relativně izolované disciplíny, mají řadu vzájemných souvislostí. Stejně tak dospíváme k závěru, že problémy, jejichž řešení se pokoušíme hledat, jsou obdobné ve všech částech světa,“ uvedl Polčák.

První den konference se konalo několik přednášek nejvýznačnějších zahraničních hostů, kde vystoupil mimo jiné vídeňský profesor filozofie Herbert Hrachovec nebo britský specialista na kyberterorismus Joseph A. Cannataci (viz rozhovor). Dalších několik desítek vědců se představilo se svými příspěvky druhý den, kdy zároveň probíhala řada tematických bloků zaměřených na právo v kyberprostoru, e-government a e-justici, psychologii uživatelů internetu, sociologii nových technologií či náboženské normy v kyberprostoru. „Právní odvětví často nedokáže držet krok s technologickým pokrokem a právě tato konference dává akademické veřejnosti možnost sdílet nové myšlenky, které jdou s dobou,“ řekl Kotásek.

Podle Radima Polčáka by se ústřední myšlenka setkání dala shrnout jako ochrana hodnot informační společnosti, jimiž jsou rovnost, svoboda, slušnost a solidarita. V obdobném duchu se neslo i téma Polčákovy úvodní přednášky, která určila celý tón konference. „Na internetu můžeme vidět, že možnosti praktického silového vynucení práva jsou v porovnání s off-line prostředím mnohem menší. Koncept tichého pořádku, který jsem zde představil, je založený na porozumění, vzájemné komunikaci a v konečném důsledku na rozumném uspořádání vztahů,“ řekl Polčák. „Na internetu můžeme na mnoha příkladech vidět, že zde skutečně dochází k rozumným a bezkonfliktním řešením konkrétních problémů. Dokonce by se dalo říci, že když se stát snaží prostřednictvím právní regulace prostředí internetu usměrňovat, je výsledkem často nikoli pořádek, ale konflikt,“ vysvětlil.

Hlavní novinky