Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita bodovala ve výzvě Teaming. Povede dva z šesti českých projektů

Výzva v rámci programu Horizont 2020 podporuje rozšíření nebo vybudování center excelentní vědy.

Jedním z podpořených projektů je Cetocoen Excellence, za nímž stojí Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU v čele s Janou Klánovou.

Velký úspěch zaznamenala Masarykova univerzita v první fázi výzvy Teaming, která v rámci programu Horizont 2020 podporuje významné rozšíření stávajících nebo vybudování nových center excelentní vědy. MU uspěla hned se dvěma projekty, které koordinuje, a v dalším, který získalo Vysoké učení technické, figuruje jako partner.

„Je to opravdu velký úspěch. První fáze výzvy znamená, že úspěšní žadatelé mají rok na přípravu podrobného byznys plánu, tedy rozpracování svého projektu. Pokud následně uspějí ve fázi dva, získají řádově vyšší podporu na jeho realizaci,“ uvedl vedoucí odboru výzkumu MU Roman Badík. Podpora ve fázi 1 je až 400 tisíců euro na projekt.

Jedním z podpořených projektů je Cetocoen Excellence, za nímž stojí Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU (Recetox).

„Cílem projektu je vybudovat dlouhodobě udržitelnou mezinárodní platformu podporující výzkum, který má odhalit roli různých faktorů ovlivňujících zdraví člověka a jeho stárnutí, minimalizovat zátěž spojenou s rozvojem chronických onemocnění (včetně snížení s tím spojených výdajů), zlepšit zdraví a kvalitu života populace,“ vysvětlila hlavní řešitelka a ředitelka Recetoxu Jana Klánová.

Partnery tohoto projektu jsou University College London, která se pravidelně vyskytuje v první desítce univerzit v žebříčku QS World University Ranking, švýcarské ETH (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich), v současné době třetí nejlepší univerzita na světě v oblasti vědy a technologií, dále BBMRI – konsorcium sdružující evropské biobanky – a Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Druhý projekt, který bude Masarykova univerzita koordinovat, nese zkratku Passage a stojí za ním výzkumný institut Ceitec MU. Zaměří se na vybudování unikátních kapacit v oblasti syntetické biologie, což je nová a rychle se rozvíjející vědní oblast, která využívá nejnovějších poznatků v biologii k utváření nových vlastností živých organismů pro aplikace v medicíně a biotechnologiích. Výsledky projektu by byly uplatnitelné primárně v modernizaci zemědělství a jeho adaptaci na měnící se podmínky v životním prostředí, ale také v medicíně a produkci biomateriálů.

Spolupracující organizací je vlámský institut VIB v Gentu, který je světovou špičkou v oblasti rostlinné biologie. Ceitec MU a VIB jsou členy EU-Life, evropské aliance nejlepších life science výzkumných institutů a tento projekt je prvním a jediným projektem Teaming mezi členy této prestižní aliance, která sdružuje třináct institucí z celé EU.

Přínosem projektu bude také využití velice úspěšného modelu VIB Gent a jejich zkušeností s vytvářením podmínek pro účinný přenos znalostí ze základního výzkumu v oblasti biologie rostlin do konkrétních aplikací a komerčního využití. To by mělo vést k významnému posunu spolupráce s aplikační sférou s přímým dopadem na biotechnologický sektor v České republice.

Masarykova univerzita je také partnerem projektu Back4Future, který zaštiťuje VUT.

Celkem bylo ve výzvě podáno 208 projektů a podporu získalo třicet z nich, šest jich pak míří do České republiky, tři do Prahy a tři do Brna.

„Osobně tento výsledek považuji za velký úspěch české vědy. Je to také důkaz, že peníze z operačních programů byly dobře investovány a přitahují evropské fondy, protože většina aktuálně úspěšných českých projektů je na tyto předchozí investice napojena,“ dodala Klánová.

Hlavní novinky