Přejít na hlavní obsah

Úspěch FI na studentské mezinárodní konferenci MEMICS

Třetí ročník třídenní mezinárodní konference MEMICS proběhl koncem října ve Znojmě. Jedná se o konferenci pro převážně doktorské studenty informatiky a její účastníci se letos sjeli kromě brněnských vysokých škol i z Prahy, Ostravy, Slovenska, Německa, Polska, Velké Británie, Švýcarska, Rumunska, Japonska a Španělska. Tematicky se zaměřili na široký okruh informatiky od teoretického bádání na pomezí matematiky až po praktický výzkum informačních technologií.

Zazněly dva druhy příspěvků: jednak zcela původní články a jednak autorské prezentace statí již přijatých na významných světových konferencích, jakými je třeba CONCUR. Letošní MEMICS byl navíc vyšperkován i pěticí kvalitních zvaných přednášek vědců světové úrovně, z nichž jmenujme alespoň profesora Javiera Esparzu z Mnichova.

Součástí konference je již tradičně soutěž o nejlepší původní článek. Ceny ve výši deset tisíc korun od sponzorů byly letos uděleny trojici vítězů bez rozlišení pořadí: Igoru Peterlíkovi, Václavu Brožkovi a týmu ve složení Kubisch, Zimmermann, Heinrich. První dva jmenovaní vítězové jsou z Fakulty informatiky MU. Jednomu z oceněných – a současně nejmladších – studentů, Václavu Brožkovi, jsme položili několik otázek.

O čem byl váš příspěvek a proč myslíte, že právě on se dostal mezi nejlepší?
Na konferenci jsem prezentoval svoje výsledky týkající se regularity určitých množin, které mají aplikaci ve formální verifikaci. Formální verifikace je souhrnný název pro metody, kterými lze automaticky ověřit například správnost návrhu komunikačního protokolu nebo počítačového programu. Výsledky práce umožnily zúplnit odpověď na některé přirozené otázky z této oblasti, což možná porotu a recenzenty zaujalo. Myslím ale, že vše vystihl profesor Gruska při slavnostním vyhlášení, když říkal, že porota měla těžkou práci a kandidátů na vítěze bylo několikrát více než cen. Na MEMICSu zazněla řada velmi kvalitně prezentovaných prací s nesporným vědeckým a praktickým přínosem.

Kdyby nějakým nedopatřením nebo zázrakem zmizely ze světa počítače, čím byste se živil? Přežil byste to vůbec psychicky?
Troufám si hádat, že bych to snad přežil. Už teď se živím převážně chlebem a máslem. V případě zdražení másla možná budu nucen svůj přístup přehodnotit a přejít na křemík. Tedy pokud fakulta nezavede například nějaké máselné stipendium v zájmu záchrany počítačového vybavení. Kdyby ale počítače úplně zmizely, dal bych se na vrcholovou cyklistiku a doručoval
e-maily expres na kole.

V rámci svého doktorandského studia také učíte.
Vedu cvičení z Úvodu do funkcionálního programování, cvičení z Automatů a gramatik, z Algebry I a z Grafových algoritmů.

Jak využijete odměnu za oceněný odborný článek?
Z odměny si koupím kolečkové brusle, abych měl čím přijet na příští ročník konference MEMICS, který se bude konat v polovině listopadu 2008 opět ve Znojmě.

Hlavní novinky