Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita ve Vietnamu

anotace_vietnam
V souladu se svými dlouhodobými plány v oblasti internacionalizace se Masarykova univerzita připojila k ostatním evropským univerzitám a v prosinci loňského roku prezentovala nabídku studia anglických i českých studijních programů včetně kurzů češtiny na European Higher Education Fair ve Vietnamu.

Veletrh se uskutečnil na dvou místech, konkrétně v Hanoji a v Ho Či Minhově Městě. Zástupci Masarykovy univerzity byli na stánku často dotazováni na možnosti studia převážně v oblasti ekonomie, lékařství, informatiky a přírodních věd. Dále se návštěvníci veletrhu zajímali o možnosti získání stipendií a o výši životních nákladů v České republice. Během veletrhu bylo získáno přes sedmdesát e-mailových kontaktů na vietnamské zájemce o studium na Masarykově univerzitě v blízké či vzdálenější budoucnosti, se kterými univerzita plánuje udržovat kontakt. Během veletrhu se také uskutečnila jednání se zástupci místních univerzit a agentur, specializujících se na rekrutaci vietnamských studentů ke studiu v zahraničí.

Kromě prezentace na veletrzích se zástupci univerzity setkali společně se zástupci Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně také s velvyslancem České republiky ve Vietnamu, kterému představili zájem o získávání kvalitních vietnamských studentů převážně do magisterských a doktorských studijních programů. O možnostech spolupráce proběhlo také jednání se zástupci Hanoi University of Science v oblastech odborné podpory reformy vysokého školství ve Vietnamu ze strany Masarykovy univerzity nebo v transferových programech.

Na setkání s panem Duong Tat Tuem, který studoval v České republice a zabývá se překlady české literatury do vietnamštiny, se projednávalo možné zřízení nového oboru vietnamistika na Masarykově univerzitě.

Prezentace ve Vietnamu představovala zajímavou zkušenost v oblasti vytváření vztahu s regionem jihovýchodní Asie. Lze tedy předpokládat, že získané zkušenosti pomohou k většímu pochopení dané oblasti a budou také podkladem pro přípravu dalších prezentací a plánování spolupráce v této oblasti.

Hlavní novinky