Přejít na hlavní obsah

Odborníci ze Světové obchodní organizace na MU

anotace_kessieEdwini Kessie, odborník světového významu zabývající se právem mezinárodního obchodu, vystoupil 28. listopadu 2007 na Právnické fakultě. Pro studenty připravil dvě přednášky týkající se problematiky mezinárodního obchodu. Při setkání s děkankou PrF, na jejíž pozvání Edwini Kessie přijel, se probíraly možnosti další spolupráce týkající se vzdělávání studentů přímo odborníky ze Světové obchodní organizace (WTO). Kessie také PrF předal zahraniční publikace pojednávající o mezinárodním obchodu a WTO, které Světová obchodní organizace darovala Právnické fakultě a jež jsou nyní ve studovně volně přístupné všem studentům Masarykovy univerzity.

Edwini Kessie pracuje v různých sekcích WTO již od roku 1995 a o svoje bohaté zkušenosti z praxe se se studenty podělil formou přednášek. První se zabývala problematikou státních podpor a vyrovnávacích opatření, druhá pak velice aktuálním tématem stále ještě probíhajícího kola mnohostranných obchodních jednání takzvaného „Doha Round“. Plynule tak navázal na již uskutečněné přednášky předního amerického právníka Garyho N. Horlicka a švýcarského pedagoga a státního poradce Matthiase Oesche. Právo WTO je na našich i zahraničních univerzitách stále populárnějším předmětem, jehož oblíbenost u studentů prudce stoupá. Svědčí o tom například i nárůst diplomových prací studentů Právnické fakulty MU na toto téma oproti minulým létům. Využili jsme přestávky mezi přednáškami a položili jsme zahraničnímu hostu několik otázek.

Jednou z vašich činností v rámci WTO je i vzdělávání studentů. Na jaké univerzity jezdíte přednášet?
WTO zahrnuje v současné době přes sto padesát členských zemí, proto je velice důležité šířit obecné povědomí o pravidlech obchodování v jejím rámci. Učím například na World Trade Institutu v Bernu, University of Technology v Sydney, Universities of Pretoria and Western Cape v Jihoafrické republice, London School of Economics ve Velké Británii, či Columbia University v New Yorku. Nyní si do tohoto seznamu můžu připsat i Masarykovu univerzitu.

keisse
Odborník z WTO Edwini Kessie se o svoje zkušenosti z praxe podělil na konci listopadu se studenty Právnické fakulty MU. Foto: Archiv Kateřiny Říhové.

Témata vašich přednášek byla hodně odborná. Myslíte, že studenti všemu porozuměli?
Snažil jsem se vybrat opravdu zajímavé věci. Státní podpory a vyrovnávací opatření vždy byly, jsou a budou v rámci vyjednávání WTO citlivými otázkami. Takzvané Doha Round se pro členské státy ukázalo být velmi tvrdým oříškem. Jeho ukončení se plánovalo na rok 2005, avšak tyto prognózy se ukázaly jako příliš optimistické. Dosud nebylo ukončeno, neboť členské státy se nejsou schopny dohodnout ani na klíčových otázkách. Byl jsem velmi mile překvapen všeobecným přehledem, který studenti o této problematice prokázali. Z jejich vědomostí je dobře patrný i zájem o tuto problematiku.

Máte v plánu se do Brna ještě někdy vrátit?
Jde o mou první zkušenost s výukou studentů v České republice. Je možné, že do Brna na jaře opět zavítám i s kolegou Petrosem Mavroidisem. Tentokrát by se jednalo o několikadenní intenzivní kurz práva WTO.


Světová obchodní organizace
WTO je světová organizace, která upravuje obchodní pravidla mezi jednotlivými členskými státy a jejímž hlavním cílem je zvýšení výroby a obchodu se zbožím a službami v návaznosti na optimální využití světových zdrojů v souladu s cílem trvalého rozvoje a zachování životního prostředí. WTO sdružuje v současné době sto padesát jedna členských států.

Jednání zahájená v Doha
Při současném kole rozhovorů WTO zahájeném v Doha (takzvaného Doha Round) se vynořily největší neshody mezi EU a USA ve věci zemědělských dotací. Každá strana obviňuje tu druhou, že sabotuje konečný cíl rozhovorů: otevření západních ekonomik produktům z rozvojových zemí, zvláště těch z africké, karibské a tichomořské oblasti.

Hlavní novinky