Přejít na hlavní obsah

Nové projekty financované ministerstvem školství

Z výsledků výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) vyplývá, že Masarykova univerzita obdržela podporu pro devětasedmdesát projektů, které mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy a musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem vysoké školy. Ve srovnání s ostatními vysokými školami jde o třetí nejvyšší počet financovaných projektů. Celková výše částky, kterou Fond rozvoje vysokých škol na projekty MU přidělí, činí téměř osmadvacet milionů Kč.

O podporu soutěžilo ve výběrovém řízení FRVŠ celkem 172 projektů z MU. Z jednotlivých fakult MU uspěla co do počtu financovaných projektů nejvíce Přírodovědecká fakulta (35), následovaná Filozofickou fakultou (13) a Lékařskou fakultou (11). Z přehledu jednotlivých kategorií je zřejmé, že více než čtvrtinu tvoří projekty, jejichž navrhovateli a řešiteli jsou studenti doktorských studijních programů.

Hlavní novinky