Přejít na hlavní obsah

FSS zahájila v nových prostorách

oteviranifss_anotace.jpgV pondělí 19. září byla slavnostně otevřena rekonstruovaná budova na Joštově ulici, která se stala novým sídlem Fakulty sociálních studií. Kromě vedení univerzity a zaměstnanců fakulty se otevíracího ceremoniálu účastnili i představitelé Jihomoravského kraje a ministerstva školství.
Rekonstrukce probíhala od září roku 2003 do léta letošního roku a náklady na ní se pohybovaly okolo 250 milionů korun. Finance na přestavbu byly čerpány z fondu Programu rozvoje Masarykovy univerzity, generálním dodavatelem byla společnost ŽS Brno, a. s. Původní prostory fakulty v areálu na ulicích Jaselská a Gorkého již potřebám rychle se rozvíjející fakulty nestačily, což v důsledku vedlo k tomu, že fakultní pracoviště byla roztroušena do pěti objektů po celém Brně. Otevřením nové budovy byla tento problém vyřešen. Celková plocha sedmipodlažní budovy na Joštově ulici je 2,7krát větší než na Jaselské a Gorkého, přestěhování také v budoucnosti umožní zvýšit počet studentů ze současných 2600 na 3300. „Je to významný okamžik, na který jsme čekali deset let. Pevně věřím, že tyto prostory, které nám umožnily, abychom se koncentrovali na jednom místě, nás povedou ještě k větším výkonům,“ uvedl děkan Fakulty sociálních studií Ladislav Rabušic.

„Pro každého projektanta je taková zakázka velkou výzvou,“ uvedl při slavnostním ceremoniálu Jaroslav Dokoupil, který vedl tým architektů společnosti Arch.Design, s.r.o., generálního projektanta rekonstrukce. „Je zřejmé, že nejde jen o technickou rekonstrukci objektu, ale i o vytvoření prostoru pro setkávání a vytvoření jakéhosi společenského klimatu ve škole,“ dodal Dokoupil. Příspěvkem k realizaci této myšlenky bylo zastřešení bývalého hospodářského dvora a vytvoření atria. Ocelovou konstrukci atria podpírá šest sloupů, ve kterých je zabudováno osvětlení. V dolní části dvorany byl vybudován amfiteátr, který bude využíván k příležitostným kulturním a studentským akcím. Nápad na zastřešení dvora se zrodil v hlavě bývalého děkana Iva Možného, architekti jej jen rozpracovali a navrhli propojit atrium se suterénem budovy, kde mimo jiné našel sídlo tradiční studentský klub Krmítko. Střecha atria proto byla postavena na úrovni druhého podlaží tak, aby tvořila zázemí sousedící auly. „Aula byla v příšerném stavu - přebudovaná na tělocvičnu s ripstolemi a basketbalovými koši. Dnes je krásná, prosvětlená, s tmavým stropem a galerií, která byla původně zazděná,“ uvedl Jaroslav Dokoupil.

Z areálu Filozofické fakulty na ulici Arna Nováka se do rekonstruované budovy na Joštově ulici přestěhovala také knihovna Fakulty sociálních studií. Součástí nové knihovny je i speciální místnost pro přehrávání audio a video nahrávek (na fotografii). Foto: Ondřej Ženka
Z areálu Filozofické fakulty na ulici Arna Nováka se do rekonstruované budovy na Joštově ulici přestěhovala také knihovna Fakulty sociálních studií. Součástí nové knihovny je i speciální místnost pro přehrávání audio a video nahrávek (na fotografii). Foto: Ondřej Ženka


Při slavnostním aktu se také hodně bilancovalo. Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, který rovněž působí jako profesor na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS, zavzpomínal na dobu před deseti lety, kdy se založení fakulty začalo teprve plánovat. „Myslím, že si nikdo z nás, snad kromě profesora Možného, tehdy nedovedl představit, že by po deseti letech mohla být fakulta v tomto stavu a výuka na ní v takové kvalitě,“ uvedl ve svém projevu. Současný děkan Fakulty sociálních studií Ladislav Rabušic v této souvislosti poděkoval bývalému rektorovi Eduardu Schmidtovi a svému předchůdci Ivu Možnému, jejichž zásluhou byla fakulta v roce 1998 založena. Podle mnohých řečníků byla otevřením nové budovy završena první etapa vývoje Fakulty sociálních studií, etapa, během níž fakulta získala přední místo v oboru sociálních věd. V následující etapě by pracovníci a studenti měli usilovat o podobou pozici i na mezinárodní úrovni. „Fakulta sociálních studií nemá ambice být nejlepší fakultou sociálních věd v České republice, to už jsme. Nicméně máme ambici být rovnocennými partnery evropských sociálních věd,“ uvedl děkan FSS Ladislav Rabušic.

Hlavní novinky