Přejít na hlavní obsah

Nové obory na MU

anotace_chemo
Nejméně dvanáct nových oborů otevře Masarykova univerzita v nadcházejícím akademickém roce. Uchazeči o studium na druhé největší univerzitě v ČR se tak letos mohou hlásit do více než osmi set oborů v bakalářských, magisterských a doktorských programech. Přihlášky je možné zasílat pouze elektronicky do půlnoci 29. února.


Radiologický asistent

Na Lékařské fakultě se mohou uchazeči poprvé hlásit do nového prezenčního bakalářského oboru Radiologický asistent ve studijním programu Specializace ve zdravotnictví, který patří mezi klíčové, nelékařské zdravotnické obory. Vedle vlastní práce zdravotníka je studium zaměřeno na výuku práce s moderní zdravotnickou technikou. Absolvent tohoto oboru nalezne uplatnění na odděleních rentgenu, radioterapie a nukleární medicíny.

Bioinformatika, Chemoinformatika
Zcela nový obor nabízí pro akademický rok 2008/2009 také Přírodovědecká fakulta. Bakalářský studijní obor Chemoinformatika a bioinformatika bude připravovat odborníky, kteří budou rozumět obsahu a organizaci chemických a biologických dat a budou umět tato data zpracovávat.

Japanistika
Novinkou na Filozofické fakultě je možnost bakalářského studia oboru Japanistika. V navazujícím magisterském programu budou poprvé v kombinované i prezenční formě otevřeny obory Srovnávací uměnovědná studia, Kulturní management a Učitelství základů estetické výchovy pro střední školy.

Psychologie a politologie
Fakulta sociálních studií bude poprvé přijímat do jednooborového prezenčního bakalářského oboru Psychologie. V navazujícím magisterském studiu otevřela fakulta nový obor Bezpečnostní a strategická studia ve studijním programu Politologie.

Speciální pedagogické asistenství
Pedagogická fakulta nabízí nově v bakalářský studijní obor Speciální pedagogické asistentství, jehož absolventi najdou uplatnění v oblasti prevence, předškolní i rodinné výchovy a pomoci dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Nově se otvírá také obor Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy. V navazujícím magisterském studijním programu se uchazečům nabízejí nové obory Učitelství francouzského jazyka pro základní školy a Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy.

Právo a finance
Zájemci o otázku práva a financí mohou nově studovat v kombinovaném bakalářském studijním programu na Právnické fakultě. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především v orgánech a institucích veřejné správy zabývajícími se problematikou financí, ale také v oblastech podnikatelských.

Administration Publique
Na Ekonomicko-správní fakultě láká uchazeče například navazující magisterský prezenční studijní obor Administration Publique, připravený společně s Universitou Rennes ve Francii. Předpokladem přijetí je perfektní znalost francouzštiny, protože se přednáší i ve francouzštině a studenti absolvují ve Francii měsíční stáž. Díky spolupráci fakulty s Huddersfield University ve Velké Británii mohou studenti prezenčního studia oboru Podnikové hospodářství absolvovat 3. ročník v Huddersfieldu a získat tak britský bakalářský diplom.

Management sportu, Kosmetologie
Fakulta sportovních studií letos nabízí studijní obor Tělesná výchova a sport – směr Management sportu i v kombinované formě studia. Těsně před získáním akreditace je také nový obor připravený ve spolupráci s Lékařskou fakultou s názvem Kosmetologie, který umožní studentům získat odborné znalosti v oblasti celkové péče o tělo.

chemo
Přihlášky na MU
V akademickém roce 2008/2009 je univerzita připravena nově zapsat téměř patnáct tisíc studentů, což je zhruba stejně jako loni. V roce 2007 zaslalo téměř čtyřicet tisíc uchazečů o studium na devět fakult Masarykovy univerzity 61 761 přihlášek. Masarykova univerzita vychází vstříc i handicapovaným uchazečům a ve specializovaném středisku upravuje všechny testy tak, aby je byli schopni zvládnout i studenti se zrakovým či sluchovým postižením.

Hlavní novinky