Přejít na hlavní obsah

Výuka angličtiny na Fakultě informatiky zintenzivnila

Oddělení jazyků na Fakultě informatiky MU prošlo v posledních třech letech změnou způsobu vyučování angličtiny. „Asi před třemi lety jsme totiž spolu s kolegyní Tulajovou došli k závěru, že nejsme zcela spokojeni s pokrokem, který u nás v jazyce studenti dělají, a že jeden seminář jazyka týdně není dostatečný k tomu, abychom situaci v tomto ohledu nějak zlepšili. Rozhodli jsme se proto zavést přednášky anglické gramatiky,“ říká hlavní organizátor změn Mgr. Martin Dvořák, Ph.D.

Přednášky anglické gramatiky pro informatiky? To zní nezvykle.

Ano. Podobně reagují kolegové vyučující informatické předměty, když přednášky zmíním například u oběda, protože si představují, že na studenty chrlím seznam čistě gramatických pouček. Jedná se však o prezentaci jakéhosi mini-korpusu vět obsahujících odbornou terminologii a právě probíraný gramatický jev. Na závěr každé gramatické části ještě zmiňuji výjimky vázané k danému jevu, se kterými se studenti mohou setkat v akademickém i neakademickém prostředí.

Proč jste se pro přednášky vlastně rozhodli? Vždyť je to jen pasivní způsob výuky. Jaký mají přínos ve vyučování samotného jazyka, když při nich vlastně posluchači nekomunikují?
Hlavní důvody jsou dva: Dříve, když jsme chtěli se studenty v semináři gramatický jev nebo slovní zásobu procvičit, museli jsme jim gramatiku nejdříve vysvětlit. Případně zopakovat pravidla a poskytnout jim správnou výslovnost nových slovíček. Teprve potom jsme mohli začít s cvičeními, drily a tak podobně. Vysvětlování nám obvykle zabralo kolem půl hodiny. Přednáškami tento čas ušetříme a můžeme jej investovat do procvičování a konverzace. Na přednášce se totiž vždy probírá látka na další týden, kdy se procvičuje. Druhým důvodem je snaha vystavit studenty častějšímu kontaktu s jazykem. Přednášky jsou samozřejmě vedeny v angličtině. Češtinu používám pouze tehdy, když vidím, že mi studenti nerozumějí.

anglictina
Martin Dvořák z Fakulty informatiky MU na semináři vysvětluje anglickou výslovnost. Foto: Josef Prokeš.

Přišli jste ještě s něčím dalším?
Založili jsme ještě jeden doplňkový jazykový seminář pro každý semestr, jehož hlavním cílem je další procvičování toho, co se daný týden probírá.
Úplnou novinkou je ale zcela nový způsob testování. Abychom se vyhnuli tomu, že studenti se budou učit jazyk na „poslední chvíli“, to znamená těsně před zkouškou, zavedli jsme čtvrtsemestrální a půlsemestrální testy. Během semestru tudíž studenti píší celkem čtyři testy, jejichž celkové skóre rozhoduje o tom, zda úspěšně ukončí předmět. Takto je motivujeme k pravidelné přípravě, která jedině může vést k úspěšnému zvládnutí jazyka – a to je naším cílem.

Čtyři testy? Jak to zvládáte s tak velkým počtem studentů?
Je pravda, že režie spojená s testováním zhruba tří set padesáti studentů čtyřikrát za semestr je docela velká a celou záležitostí jsme si přidali hodně práce. Každý test se totiž musí vymyslet, zadat do Informačního systému, zorganizovat, uskutečnit a vyhodnotit. Nicméně věříme, že se naše úsilí vyplatí. Navíc k rozhodnutí zintenzivnit testování jsme také došli díky dostupnosti technologie skenovatelných formulářů, kterou Informační systém Masarykovy univerzity podporuje, protože ručně opravovat tolik testů by nebylo možné. Při samotném testu studenti dostanou test s otázkami a vyplňovací formulář, který se posléze skenuje a automaticky vyhodnocuje. Aplikace je docela povedená a množství nerozpoznaných formulářů malé. Úspěšnost rozpoznávání záleží také hodně na studentech a jejich dodržování předepsaných vzorů pro vyplňování.
Přestože jsme naši myšlenku studenty Fakulty informatiky pravidelně testovat zavedli do praxe teprve tento semestr, už po prvních dvou testech jsme zaznamenali značný rozdíl v jejich přístupu k přípravě a množství načerpaných znalostí.

Hlavní novinky