Přejít na hlavní obsah

Fakulta sportovních studií vydává vědecký časopis Studia Sportiva

Nový recenzovaný vědecký časopis jménem Studia Sportiva spatřil na podzim světlo světa. Vydává ho Fakulta sportovních studií a se svou půlroční periodicitou má přinést nový vítr do vědeckých disciplín spojených se sportem. Texty do druhého čísla právě procházejí výběrem. Vyjít má v průběhu dubna.

„Myšlenka založit takové periodikum nás provází v podstatě už od založení fakulty, ale pravidelné vydávání časopisu vyžaduje množství organizační práce, do které se nikomu nechtělo. Až nedávno se o tom začalo vážně mluvit. Uplynul rok a máme první číslo za sebou a připravujeme další,“ uvedl člen výkonné rady časopisu Studia Sportiva Radim Šíp.

Ambice časopisu jsou podle autorů projektu velké. Periodikum je multidisciplinárně zaměřené a zahrnuje témata z široké oblasti biomechaniky, antropometrie, sportovního lékařství, pedagogiky, sociologie sportu a dalších. Představa iniciátorů projektu je podle Šípa taková, že by se časopis měl postupně prosadit i v zahraničí. „V zahraničí mají vědecké obory související se sportem nesrovnatelně větší tradici a jsou většinou specializované. My chceme být ale zajímaví tím, že vedle textu lékaře, který se zabývá například vlivem tepové frekvence na sportovní výkon, se může objevit text o násilí fotbalových fanoušků,“ vysvětlil Šíp a dodal, že oproti konkurenčním českým periodikům by výhodou nového časopisu při prosazování se v zahraničí mělo být i vybízení autorů k publikování v angličtině a oslovování autorů z ciziny.

sportiva
Studia Sportiva je multidisciplinárně zaměřený časopis, který pokrývá témata z široké oblasti biomechaniky, antropometrie, sportovního lékařství, pedagogiky či sociologie sportu.

V prvním čísle se objevily příspěvky ze Slovenska, ve druhém čísle pravděpodobně budou zařazeny texty autorů ze Srbska a z Portugalska a tento trend bude pokračovat. „Teprve začínáme, takže se nyní snažíme navázat na sebe autory a dostat se do povědomí,“ řekl Šíp. Další součástí strategie časopisu je vytipování významných osobností, které by mohly přispět, na zahraničních konferencích. „Je to jediná možnost, jak se dostat z omezeného prostředí střední Evropy nebo dokonce jenom České republiky,“ zdůraznil Šíp.

Časopis zatím bude vycházet v tištěné podobě, ale jeho vedení zvažuje i vytvoření verze elektronické, která by byla vždy jedno číslo zpátky dostupná na internetu. „Otázkou dalších debat bude, jestli by časem Studia Sportiva nevycházela jen v praktičtější elektronické podobě. To ovšem naráží na problém sponzorů, kteří raději vidí všechno pěkně černé na bílém,“ svěřil se Šíp.

Prostor v časopise by měly dostat i studentské práce. Zájem podle výkonné rady časopisu však zatím není příliš velký. „Řada studentů byla vyzvána ke spolupráci, ale je tady asi nějaká obava, že by to bylo příliš náročné. Jsme ale recenzovaný časopis a studentům můžeme pomoci v rozvoji. Počítáme s tím, že studenti doktorských programů se postupně zapojí,“ popsal situaci Šíp.

Hlavní novinky