Přejít na hlavní obsah

Počítačový model živého organismu pomůže biologům

AnotaceBrim Na projektu, který vyvíjí metodu studia buněk prostřednictvím umělého modelu, se podílejí odborníci ze šesti významných evropských institucí. Jednou z nich je také Masarykova univerzita a její Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů na Fakultě informatiky.

S umělým modelem živého organismu, který vědci v rámci projektu vyvinou, pak mohou biologové pracovat při svých experimentech. V některých fázích jejich výzkumu může nahradit nákladný a často zdlouhavý experiment, který doposud využívají. Ten se provádí buď v umělých, např. laboratorních, podmínkách, nebo přímo v živých organismech.

„Biolog si může na modelu některé své hypotézy snadno a rychle ověřit a až následně provést reálný experiment,“ říká vedoucí projektu prof. Luboš Brim. Foto: David Povolný.
„Biolog si může na modelu některé své hypotézy snadno a rychle ověřit a až následně provést reálný experiment,“ říká vedoucí projektu prof. Luboš Brim. Foto: David Povolný.
Evropský projekt, v jehož rámci spolupracují matematici, biologové a informatici, je nyní zhruba ve své polovině. Základním cílem je posunout dosavadní možnosti v modelování biologických organismů. „To, co v současnosti umíme, je modelovat jednotlivé úrovně organismů – například metabolickou či genetickou. Náš projekt je jedinečný v tom, že se snaží vzít v potaz všechny úrovně současně a získat tak komplexnější model živého organismu,“ vysvětluje profesor Luboš Brim, jeden z členů mezinárodního týmu a zároveň vedoucí Laboratoře paralelních a distribuovaných systémů FI a dodává: „Samozřejmě nejsme schopni plně zachytit komplexnost živého organismu, ale můžeme naším modelem pomoci v určitých fázích výzkumu – biolog si může na modelu některé své hypotézy snadno a rychle ověřit a až následně provést reálný experiment.“ Výzkumníci tak mohou například dodávat koncentrace látek, které by jinak v takové míře do živého organismu přidávat nemohli, nebo mohou analyzovat současně vliv většího počtu látek na chování organismu.

Vědci se ve společném projektu zabývají konkrétní bakterií Escherichia coli, která je nezbytná pro správný průběh trávicích procesů ve střevě. V současné době je jednou z nejlépe prozkoumaných bakterií a jako modelový organismus je hojně využívána při nejrůznějších experimentech v genetice a mikrobiologii či v biotechnologiích.

„Jako informatici vycházíme při naší práci z biologických popisů této bakterie. Společně s matematiky z nich vytváříme počítačový model a vyvíjíme pro něj nástroje pro provádění experimentů. Počítačový model živého organismu lze přirovnat ke komplexnímu počítačovému programu. To umožňuje experimentovat s modelem podobnými technologiemi, které jsou uplatňovány v informatice. V poslední fázi je pak na biolozích, aby provedli validační měření a řekli, do jaké míry takzvaná silikonová bakterie odpovídá realitě,“ popisuje, v čem spočívá úkol informatiků v tomto projektu, profesor Brim.


V týmu Masarykovy univerzity pracují kromě vědců z Fakulty informatiky i nadaní studenti, a to nejen doktorští – do prací se zapojili i magisterští studenti, kteří tak mají možnost se přímo podílet na výzkumných projektech fakulty.

Celý projekt spadá do oblasti systémové biologie, v jejímž rámci informatici již nyní diskutují o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Otevírá se jim tak širší prostor pro práci na vytváření počítačových modelů dalších organismů, jiných, než je nyní zkoumaná Escherichia coli.

PARADISE
Laboratoř paralelních a distribuovaných systémů Fakulty informatiky (ParaDiSe) funguje bezmála deset let. Jejím hlavním výzkumným úkolem je vývoj metod a automatizovaných technik pro analýzu a verifikaci komplexních počítačových systémů. V současné době se vědcům v ParaDiSe podařilo vytvořit celosvětově unikátní nástroj, který umožňuje ověřit správnost velkých programů a výrazně tak snížit počet chyb, které počítačové programy v současnosti vykazují. Laboratoř klade také velký důraz na práci s talentovanými studenty, na spolupráci s průmyslovými partnery a praktické využití výsledků své práce. Více na: www.fi.muni.cz/paradise.

Hlavní novinky