Přejít na hlavní obsah

Chtěl bych nové poznatky molekulární biologie zavádět do medicíny

AnotaceMrazVýznamné ocenění za lékařství z rukou nositele Nobelovy ceny J.-M. Lehna převzal letos v září Mgr. Marek Mráz. Od začátku svého studia na Lékařské a Přírodovědecké fakultě pracuje na projektech analýz microRNA u leukémií. Výzkum provádí v Centru molekulární biologie a genové terapie pod vedením prof. Jiřího Mayera a dr. Šárky Pospíšilové. Toto centrum, které je pracovištěm Interní hematoonkologické kliniky, získalo na podzim nový přístroj pro analýzy lidského genomu (Affymetrix Gene Chip Systém).

Letos jste získal Cenu za lékařství 2008, zvítězil jste i ve SVOČ na Lékařské fakultě s prací, v níž se věnujete microRNA. Jak byste laikům popsal, v čem takový výzkum spočívá a jaké budou jeho výsledky?

Tématem projektu je studium zajímavé skupiny RNA molekul (microRNA), které byly objeveny velmi nedávno a každý měsíc jsou popisovány další. Tyto krátké RNA molekuly se podílejí na řízení vzniku proteinů z mediátorové RNA (mRNA) a tím na regulaci mnoha důležitých funkcí v buňce. Řídí také například jejich množení a smrt, což jsou pochody, v nichž se nádorové buňky od těch normálních často liší. Zaměřili jsme se na studium úlohy a exprese microRNA u pacientů s chronickou lymfatickou leukémií.

Chronická lymfatická leukémie se prý prozatím považuje za nevyléčitelné onemocnění.
Ano, i přesto, že je to nejčastější leukémie dospělého věku, o jejím vzniku toho moc nevíme. Je však dobře známo, že existuje několik prognostických skupin tohoto onemocnění. Někteří pacienti přežívají desítky let, zatímco jiní přes veškerou intenzivní terapii pouze desítky měsíců. Zajímalo nás, jak se tyto různé skupiny pacientů liší v jejich expresi microRNA, a identifikovali jsme několik těchto molekul, jež jsou změněně exprimovány u nejagresivnější formy chronické lymfatické leukémie. Doufáme, že naše výsledky povedou k léčebné aplikaci, zatím ale děláme kroky k pochopení vzniku onemocnění a jeho průběhu. 

Majetkem centra, kde Marek Mráz pracuje, se na podzim stal nový přístroj pro analýzy lidského genomu. Foto: Petra Nováková.
Majetkem centra, kde Marek Mráz pracuje, se na podzim stal nový přístroj pro analýzy lidského genomu. Foto: Petra Nováková.

Často se mluví o „odlivu mozků“, o tom, že vědci musí odejít kvůli špatnému financování vědeckého výzkumu. Souhlasíte? Vy sám zůstáváte dál na univerzitě.
Zatím jsem ukončil studium molekulární biologie a letos mě čekají státní zkoušky na Lékařské fakultě. Souhlasím s tím, že důvodem onoho odchodu vědců jsou často důvody finanční, ale neméně často je to jistě také touha po práci ve světově známém týmu a v podmínkách, které jsou opravdu určeny k bádání. Pro prosazení se mezi světovou špičkou v daném oboru je třeba dobrých finančních podmínek, motivačního prostředí a také určité intelektuální tradice dané laboratoře. V českých podmínkách většinu z toho máme v míře menší než optimální, ale přesto věřím, že se nám časem podaří se mezi ty špičkové týmy zařadit.

Vašimi zálibami je studium onkologie a hematoonkologie.
Musím říci, že v medicíně je mnoho krásných oborů, ale do málokterého z nich tolik proniká molekulární biologie. Rád bych byl u toho, až se začne s klinickou aplikací molekulárně biologických poznatků a technik. Krásným příkladem pokroku, který v terapii nastartovala tato disciplína, je léčba pacientů s chronickou myeloidní leukémií. V roce 1962 byla objevena translokace chromozomů (9; 22) pravděpodobně způsobující toto onemocnění a o asi 40 let později jsme měli k dispozici inhibitor takto vznikajícího fúzního genu. Prognóza pacientů se tím výrazně zlepšila a základní biomedicínský výzkum dal najevo svůj potenciál. Domnívám se, že jsme na úplném začátku této revoluce. Přál bych si nové poznatky molekulární biologie zavádět do medicíny a plně se orientovat v obou disciplínách.

 

Hlavní novinky