Přejít na hlavní obsah

Vědci odhalují jedinečnost filmového Zlína

Odborníci z Filozofické fakulty MU chtějí vytvořit databázi či mapy prezentující místa i osobnosti spjaté s filmem ve Zlíně.

Zlínské filmové ateliéry

Karel Zeman nebo cestovatelé Hanzelka a Zikmund. Ti všichni jsou spjatí se zlínskými ateliéry a městem jako takovým, ke kterému filmová tvorba patří nepřetržitě už od konce 20. let. Podrobně ji prozkoumat, poukázat na vztahy jednotlivých aktérů a přiblížit to všechno lidem, je teď úkol nového projektu odborníků z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty MU.

Cílem projektu je vývoj inovativní databáze, specializovaných map a vizualizačních aplikací, které budou prezentovat historii míst, osob či institucí spojených s filmovou produkcí a kulturou města Zlín koncentrovanou v ateliérech v části s názvem Kudlov.

Takhle shrnuto je to pár slov, ale badatele čeká ohromná porce práce. Chtěli by totiž na jedno místo dostat všechny možné informace, které se k filmové tvorbě ve Zlíně vztahují, aby mohla být jejich snaha podkladem pro vědeckou práci kolegů nebo třeba i aplikaci do telefonu, se kterou si pak návštěvníci budou město procházet.

„Mimořádný fenomén filmového Zlína spočívá mimo jiné v kontinuitě na personální rovině a v přetrvávání baťovského mýtu a étosu práce napříč politickými a organizačními diskontinuitami,“ uvedl Pavel Skopal, který celý projekt vede.

Filmové ateliéry na Kudlově, které se začaly stavět ve 30. letech, přešly v roce 1942 do německých rukou, v srpnu 1945 byly zestátněny a v průběhu 90. let privatizovány. První zaměstnanci ateliérů si pro inspiraci jeli až do Disneyových studií animovaných filmů a dalších hollywoodských provozů. Zatímco před výstavbou ateliérů si Baťa nechával vyrábět reklamní filmy na Barrandově, postupem času přicházely na Kudlov zakázky k výrobě propagačních snímků z celé republiky i ze zahraničí. Renomé kudlovské produkce přitahovalo zájemce bez ohledu na vzdálenost od Prahy.

„Studia byla vystavěná tak, že zaměstnanci tam kromě vykonávání svojí práce mohli a měli zároveň bydlet. Koncentrace filmařů na jednom místě měla velkou výhodu. Vytvoření takového filmově-průmyslového klastru vytvářelo produktivní tvůrčí prostředí,“ zmiňuje Skopal.

Karel Zeman a Hermína Týrlová při natáčení.

Mezi lidmi, kteří byli s ateliéry v průběhu let spjatí, jsou například režisér Karel Zeman nebo cestovatelé Hanzelka a Zikmund, které na dálku učil filmovat zdejší režisér Jaroslav Novotný. Záběry obou světoběžníků se potom z celého světa posílaly právě do laboratoří na Kudlově, kde je zdejší zaměstnanci zpracovávali do konečné podoby.

Zlínskými ateliéry prošla za léta jejich existence řada takových osobností; a právě třeba mapa vztahů mezi nimi bude jedním z výstupů projektu, který podpořila Technologická agentura ČR. Mapa se ale nebude skládat jenom z lidí. Filmoví vědci do ní chtějí zařadit i budovy nebo technické vybavení a to, odkud přišlo a kam třeba putovalo dál. „Budeme rekonstruovat takzvané aktérské sítě a takovým aktérem může být cokoliv – tvůrčí osobnosti, zadavatelé, firmy, ateliéry coby technická infrastruktura, ale také velké množství nelidských aktérů, například filmová technika,“ líčí Skopal a jako příklad toho posledního uvádí obyčejnou žárovku.

Jedna taková totiž v ateliérech v roce 1944 praskla a způsobila velký požár s řadou důsledků. Oheň zničil spoustu filmového materiálu včetně negativu právě dokončeného snímku Vánoční sen Hermíny Týrlové. „Žárovka, která sotva měla nějakou motivaci prasknout, tak svým „jednáním“ vyvolala dalekosáhlé důsledky, které nelze připsat žádnému lidskému aktérovi a jeho záměrům. Například zničení negativu Vánočního snu zásadně ovlivnilo vztah Týrlové a Karla Zemana, který film natočil znovu, aniž by zmínil její autorský podíl,“ podotýká Skopal.

Právě takovou mapou vztahů a aktérů se budou moct proklikávat návštěvníci webu a bude přitom jedno, jestli to budou filmoví nadšenci nebo odborníci. Každý si bude moct vybrat svůj výchozí bod, takže se mu před očima bude odvíjet jiná část zlínského filmového příběhu.

Vědci seskupují informace, které už k dispozici jsou, a získávají také nové. Třeba prostřednictvím rozhovorů s lidmi, kteří v blízkosti zlínského studia dodnes bydlí – někteří jsou potomky bývalých pracovníků.

Celý projekt má podporu Zlínského kraje i organizátorů současného zlínského filmového festivalu, kteří počítají s jeho využitím ve svém programu. Zlín Film Office také plánuje, že z dat projektu vznikne mobilní aplikace.

Hlavní novinky