Přejít na hlavní obsah

Digitální dovednosti dětí pozitivně ovlivňují jejich výsledky při učení

Odborníci z Fakulty sociálních studií MU se zapojili do mezinárodní studie sledující, jak digitální svět ovlivňuje život dětí.

Mezinárodní výzkum v rámci evropského projektu ySKILLS, do něhož se zapojili také odborníci z Fakulty sociálních studií MU, potvrdil, že digitální dovednosti hrají klíčovou roli při učení, a to jak v jeho online tak tradiční offline podobě. Studie ukázaly, že lepší digitální dovednosti mohou děti lépe chránit před riziky, které na ně v online prostředí čekají. Digitální znalosti českých dětí jsou průměrné a na podobné úrovni jako v Německu či na Slovensku.

Odborníci také zkoumali faktory, které napomáhají nebo naopak ztěžují získávání digitálních dovedností u dětí a dopady na jejich každodenní život.

Získávání digitálních dovedností hodně ovlivňují rodiče a to, zda využívání digitálních technologií dětem zakazují či je v tom omezují. „České děti jsou z hlediska svých digitálních znalostí průměrné. Mají podobné digitální znalosti jako stejně staré děti v Německu, Norsku nebo na Slovensku. Výzkum ukázal, že v Česku nejvíce ovlivňují znalosti dětí v digitální oblasti restrikce ze strany rodičů. To znamená, že pokud rodič omezuje a zakazuje dítěti používat internet nebo jeho části, dítě má potom horší digitální znalosti,“ uvedl David Šmahel z týmu Interdisciplinárního výzkumu internetu a společnosti (IRTIS), který výzkum v Česku prováděl. Doporučuje, aby se rodiče místo zakazování spíše s dětmi o používání technologií bavili a zvyšovali jejich povědomí o bezpečném používání internetu.

Kromě věku či přístupu k technologiím doma i ve škole, úroveň digitálních znalostí dětí souvisí i s pocitem sebevědomí. Z mezinárodní studie vyplynulo, že čím lépe jsou děti obeznámené s online prostředím a čím více se v něm cítí bezpečně, tím lépe získávají znalosti a porozumění pro prostředí internetu.

Přestože vyšší úroveň digitálních dovedností může vést také k tomu, že jsou tyto děti vystavené vyššímu online riziku, například že narazí na potenciálně škodlivý online obsah, včetně obsahu o sebepoškozování či anorexii, zároveň jim dává mnohem více možností, jak se těmto rizikům vyhnout, případně snížit následky po setkání s podobnými zraňujícími informacemi. Větší dovednosti v digitální oblasti totiž pomáhají nejen k lepším výsledkům například v učení, ale také při ochraně vlastního soukromí.

Světové studie radí rodičům i učitelům

Tyto výsledky pochází ze dvou výzkumů – jednak systematického vyhodnocení 110 studií ze 64 zemí a jednak analýzy dat výzkumu EU Kids Online, kterého se účastnilo přes 13 tisíc dětí ve věku 12 až 16 let ze 17 evropských zemí. Výsledky jsou volně k dispozici ve dvou publikacích – „Digitální dovednosti dětí a mladých lidí: Systematický přehled“ a „Digitální dovednosti, rizika a životní pohoda mezi evropskými dětmi“, které obsahují také doporučení pro zlepšení digitálních příležitostí pro politiky, ale také rodiče či učitele. Patří mezi ně podpora formálních i neformálních vzdělávacích programů, zvyšování povědomí rodičů o tom, že pozitivní přístup k informačním technologiím zvyšuje schopnosti dětí vypořádat se s riziky v online světě, nebo podpora vzájemného vzdělávání mezi dětmi.

Projekt Youth SKILLS (ySKILLS), financovaný z evropského programu Horizon 2020 se zaměřuje na výzkum toho, jaké druhy dovedností jsou u dětí a mládeže zapotřebí, aby bylo možné maximalizovat dlouhodobý pozitivní dopad digitálního prostředí. Je do něj zapojeno 14 univerzit ze 13 zemí, včetně MU a síť European SchoolNet. Studie jsou volně ke stažení zde: https://yskills.eu.

Hlavní novinky